Aktualitātes>Šogad tiks piešķirti astoņi Biznesa augstskolas Turība Goda nosaukumi

Šogad tiks piešķirti astoņi Biznesa augstskolas Turība Goda nosaukumi (0)

Jau ceturto gadu Biznesa augstskolā Turība notiks svinīgā apbalvošanas ceremonija – Biznesa augstskolas Turība Gada balva „Brīvība. Uzņēmība. Kompetence.”. Augstskola lepojas ar cilvēkiem, kuri ar savu darbu ir tuvinājuši augstskolu mērķu sasniegšanai, tāpēc šogad svinīgās ceremonijas laikā tiks piešķirti Goda nosaukumi –

  • Biznesa augstskolas Turība Goda absolvents;
  • Biznesa augstskolas Turība Goda studējošais;
  • Biznesa augstskolas Turība Goda profesors;
  • Biznesa augstskolas Turība Goda doktors.

Augstskolas absolventiem, fakultāšu domniekiem un Padomnieku konventa dalībniekiem, sadarbības partneriem, nozaru un darba devēju organizācijām bija iespēja ieteikt kandidātus izvirzīšanai goda nosaukuma piešķiršanai, aizpildot reģistrācijas formu. Taču tiesības izvirzīt pretendentus goda nosaukuma piešķiršanai bija tikai augstskolas personālam un studējošajiem.

Ikviens Biznesa augstskolas Turība absolvents, students, akadēmiskā personāla pārstāvis, kā arī cilvēks, kurš ar savu darbu ir tuvinājis augstskolu mērķu sasniegšanai varēja tikt ieteikts vai izvirzīts, kā arī ieteikt vai izvirzīt apbalvojuma saņemšanai pats sevi.

Par to, kuriem no izvirzītajiem kandidātiem piešķirt Goda nosaukumus, lēma Senāta apstiprināta Goda nosaukumu komisija. Goda nosaukumu komisija rekomendēja Senātam pretendentus Goda nosaukuma piešķiršanai, un Senāts to apstiprināja.

Šogad svinīgās ceremonijas laikā tiks piešķirti astoņi Goda nosaukumi:

Biznesa augstskolas Turība
GODA DOKTORS
ULDIS PĪLĒNS
Arhitekts, uzņēmējs, UPB holdinga dibinātājs, Integrālās izglītības institūta līdzdibinātājs

Biznesa augstskolas Turība
GODA PROFESORS
INETA LŪKA
Biznesa augstskolas Turība profesore, Valodu katedras vadītāja

Biznesa augstskolas Turība
GODA STUDENTS
LAURA LAUGALE
Biznesa augstskolas Turība Uzņēmējdarbības vadības fakultātes 4. kursa studente

Biznesa augstskolas Turība
GODA STUDENTS
KĀRLIS APALUPS
Biznesa augstskolas Turība Juridiskās fakultātes 3. kursa students

Biznesa augstskolas Turība
GODA ABSOLVENTS
Tiesību zinātnē
UNA SKRASTIŅA
Rīgas domes plānošanas, iepirkumu un kontroles nodaļas vadītāja

Biznesa augstskolas Turība
GODA ABSOLVENTS
Uzņēmējdarbībā
AIGA KALBJONOKA
Latvijas Biznesa Eņģeļu Tīkls izpilddirektore

Biznesa augstskolas Turība
GODA ABSOLVENTS
Reģionālajā attīstībā
DIĀNA ZIRNIŅA
Latgales vēstniecības GORS vadītāja

Biznesa augstskolas Turība
GODA ABSOLVENTS
Tūrisma nozarē
INESE ŽIDELE
Viesnīcas Promenade Hotel vadītāja

Apbalvojama saņēmēji ir informēti personiski un aicināti uz svinīgo apbalvošanas ceremoniju – Biznesa augstskolas Turība Gada balva "Brīvība. Uzņēmība. Kompetence.", kas notiks 10. maijā.

Goda nosaukums apliecina Biznesa augstskolas Turība atzinību personas nopelniem sabiedrības un augstskolas labā, tas nedod materiālas priekšrocības. Goda nosaukums tiek piešķirts uz mūžu. Goda nosaukumu sevišķi būtisku iemeslu dēļ var atsaukt ar Satversmes sapulces lēmumu.

Vēro pasākumu video tiešraidē ŠEIT.

03.05.2018

Nodarbību saraksts