Aktualitātes>Šogad augstskola piešķirs 7 apbalvojumus – Goda absolvents

Šogad augstskola piešķirs 7 apbalvojumus – Goda absolvents (2)

Biznesa augstskola Turība lepojas ar saviem absolventiem un viņu panākumiem. Lai stiprinātu saikni ar augstskolas absolventiem un novērtētu viņu panākumus, tiek aizsākta jauna tradīcija - Turības absolventu gada balva "Brīvība. Uzņēmība. Kompetence.". Katru gadu svinīgās ceremonijas laikā tiks piešķirti 1 - 10 apbalvojumi - Goda absolvents.

Augstskolas absolventiem, fakultāšu domniekiem un Padomnieku konventa dalībniekiem, sadarbības partneriem, nozaru un darba devēju organizācijām bija iespēja ieteikt kandidātus izvirzīšanai goda nosaukuma piešķiršanai, aizpildot reģistrācijas formu. Taču, tiesības izvirzīt pretendentus goda nosaukuma piešķiršanai bija tikai augstskolas personālam un studējošajiem.

Jebkurš Biznesa augstskolas Turība absolvents varēja tikt ieteikts vai ieteikt sevi pats apbalvojuma saņemšanai.

Par to, kuriem no absolventiem piešķirt Goda absolventa apbalvojumu, lēma Senāta apstiprināta Goda nosaukumu komisija. Goda nosaukumu komisija rekomendēja Senātam pretendentus Goda nosaukuma piešķiršanai un Senāts tos apstiprināja.

Šogad, svinīgās ceremonijas laikā tiks piešķirti 7 apbalvojumi Goda absolvents –

Inesei Lukaševskai
GODA ABSOLVENTS Komunikācijas nozarē
SIA Luka group valdes locekle un partnere un SIA Communication management valdes locekle un partnere

Inārai Pētersonei
GODA ABSOLVENTS Valsts pārvaldē
Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektore

Valdim Valteram
GODA ABSOLVENTS Uzņēmējdarbībā un veselības aprūpē
SIA “Valtera protēžu laboratorija” valdes priekšsēdētājs

Visvaldim Trokšam
GODA ABSOLVENTS Uzņēmējdarbībā
SIA “Poligrāfijas grupa Mūkusala” valdes priekšsēdētājs, direktors

Renātei Cānei
GODA ABSOLVENTS Izglītībā un zinātnē
Biznesa augstskolas Turība, Komunikācijas zinātņu katedras un Komercdarbības katedras docente

Egijai Martinsonei
GODA ABSOLVENTS EKO uzņēmējdarbībā
SIA "Lat Eko Food" valdes priekšsēdētāja

Artim Gustovskim
GODA ABSOLVENTS Reģionālā tūrisma attīstībā
Kurzemes tūrisma asociācijas  priekšsēdētājs, Kuldīgas Tūrisma informācijas centra vadītājs, Kuldīgas domes deputāts


Apbalvojama saņēmēji ir informēti personiski un aicināti uz svinīgo Turības absolventu gada balvas "Brīvība. Uzņēmība. Kompetence." apbalvošanas ceremoniju, kas notiks 21. maijā.

--

Goda nosaukums apliecina Biznesa augstskolas Turība atzinību personas nopelniem sabiedrības un augstskolas labā, tas nedod materiālas priekšrocības. Goda nosaukums tiek piešķirts uz mūžu. Goda nosaukumu sevišķi būtisku iemeslu dēļ var atsaukt ar Satversmes sapulces lēmumu.

18.05.2015

Nodarbību saraksts