Pieteikties studijām vienīgā šāda veida programmā Latvijā un Baltijā, kas piedāvā studēt latviešu valodā, iespējams līdz 2015. gada 30. janvārim. Programmu absolvējot, students iegūst profesionālā maģistra grādu Uzņēmējdarbības vadībā un kvalifikāciju uzņēmumu un iestāžu vadītājs.

Kā uzskata Ilze Neparte, Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas galvenā māsa, Latvijas Māsu asociācijas Operāciju Māsu apvienības vadītāja, Turības Uzņēmējdarbības vadības fakultātes MBA studente, veselības aprūpes iestādes darbam ir jābūt efektīvam ne vien pacienta ārstēšanā un aprūpē, bet arī saimnieciskajā darbībā. "Piedāvātā MBA programma ir orientēta uz veselības aprūpes nozari, sniedz iespēju veidot veiksmīgu karjeru Latvijas un starptautiskajās veselības aprūpes iestādēs vai atvērt savu uzņēmumu nozarē, tāpēc uzlūkojama kā augsti vērtējama izaugsmes perspektīva veselības sistēmas pārraudzības un vadības kvalitātei. Uzskatu, ka ikvienam vadošajam darbiniekam medicīnas un farmācijas nozarē biznesa vadības zināšanu apguve ir ne vien vēlama, bet arī nepieciešama, tāpēc esmu gandarīta par savu izvēli!"

"Studijās iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas noderēs jebkura līmeņa vadītājam gan veselības aprūpē, gan ikvienā citā nozarē, kurš vēlas apgūt labas pārvaldības principus vai plāno uzsākt uzņēmējdarbību. Iegūtās zināšanas palīdzēs kļūt par augsta līmeņa vadītāju vai sava biznesa vadītāju, kas pārzina jaunākos sasniegumus un tendences ne tikai biznesa vadībā, bet arī veselības un aprūpes iestāžu vadībā," stāsta Dr.oec., profesore, Uzņēmējdarbības vadības fakultātes dekāne Vita Zariņa.

Profesionālā maģistra programmā studiju kursus lasa pasniedzēji, kas reizē ir vadošie nozaru profesionāļi. To vidū ir, piemēram, profesors Dzintars Mozgis, kurš dalās zināšanās par veselības aprūpes vadību un finansēšanu, Bērnu klīniskā universitātes slimnīca klīniskā farmaceite Inese Sviestiņa, kura pasniedz farmācijas biznesa vadību, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas pacientu drošības sistēmas vadītāja Evija Palčeja, kura padziļināti iepazīstina ar veselības aprūpes kvalitātes vadību.