Aktualitātes>Sācies lielākais karjeras pasākums Baltijā – Virtuālās karjeras dienas 2017!

Sācies lielākais karjeras pasākums Baltijā – Virtuālās karjeras dienas 2017! (48)

Šodien, 24. oktobrī, tiek atklāts lielākais karjeras pasākums Baltijā – “Virtuālās karjeras dienas 2017”, kas nedēļas garumā, no 24. līdz 30. oktobrim, aicina ikvienu iepazīties ar gandrīz 60 darba devējiem no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Pasākuma mērķis ir tā apmeklētājus iepazīstināt ne tikai ar uzņēmumu kultūru, darba vidi un ikdienu, bet arī ar aktuālajām vakancēm un aicināt piedalīties interesantās diskusijās tiešsaistes sarunās jeb “čatos”. Pasākums noritēs interneta vidē www.karjerasdienas.lv un tā apmeklēšana ir bezmaksas.

“Virtuālās karjeras dienas” ir iespēja jauniešiem neklātienē iepazīties ar savu iespējams pirmo darba devēju, ielūkoties citu uzņēmumu ikdienā un aktuālajos piedāvājumos. Tas ir ērts veids kā sagatavoties darba intervijai, iegūstot informāciju un priekšstatu par nozari, uzņēmumu un darba piedāvājumiem, lai pārrunās justos ne tikai pārliecinošāk, bet arī izvērtētu savu atbilstību un interesi  konkrētā darba devēja vakancei.

“Digitalizācijas procesi notiek un turpina attīstīties arī personāla vadībā un atlasē. Par to liecina “Virtuālās karjeras dienas”, kas piedāvā jaunu personāla atlases komunikācijas kanālu, laika ekonomiju, ātru un ērtu saziņu darba devējiem un darba ņēmējiem. Šogad “Virtuālās karjeras dienas” tiek rīkotas jau otro reizi. Pagājušajā gadā tās apmeklēja vairāk nekā 80 000 unikālo apmeklētāju, arī šogad “Virtuālās karjeras dienas” ietvaros visi ir aicināti apmeklēt interneta vietni karjerasdienas.lv, lai atrastu sev interesējošo informāciju un piedalītos tiešsaistes sarunās ar darba devējiem,” aicina “CV-Online Latvia” mārketinga un komunikācijas vadītāja Krista Roziņa.

Pasākuma laikā būs iespēja tiešsaistē sazināties ar gandrīz 60 darba devējiem no visas Baltijas – uzdot sev interesējošus jautājumus un saņemt atbildes un ieteikumus, iegūt ātru un visaptverošu pārskatu par aktuālajiem darba piedāvājumiem, kā arī ērti pieteikties interesējošām vakancēm.

Šajā gadā “Virtuālajās karjeras dienās” būs iespēja apmeklēt ne tikai SIA “Runway” reģionālo stendu, bet arī vairāk iepazīties ar tādiem darba devējiem kā “IKEA”, AS “Swedbank” (TOP darba devējs 2016 finanšu sektorā), SIA “MSC SH”, SIA “Euro Live Technologies”, SIA “Transcom WorldWide Latvia”, SIA “Solvay Business Services Latvia”, AS “Latvenergo” (TOP darba devējs 2016, TOP darba devējs 2016 ražošanas sektorā), VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””, SIA “Orkla Confectionery & Snacks Latvija”, SIA “X Infotech”, SIA “Kronus”, SIA “Autentica”, SIA “Chocolette Confectionary”, AS ”Delfi”, “Iespējamā misija”, Latvijas Universitāte Karjeras centrs un citus.

CV-Online ir 1996. gadā Igaunijā dibināts interneta personāla atlases uzņēmums, kurš Latvijā un Lietuvā darbību uzsācis 1999. gadā. Pateicoties plašajam pakalpojumu klāstam darba devējiem un darba ņēmējiem, augsta līmeņa klientu servisam, inovācijām nozarē, augstajai zīmola popularitātei un uzticamībai, kā arī profesionālajai komandai, CV-Online ir attīstījies par vadošo interneta personāla atlases pakalpojumu sniedzēju Baltijas valstīs. CV-Online Latvia galvenais biznesa virziens ir CV.lv - karjeras portāls speciālistiem un vadītājiem.

Kopš 2012.gada CV-Online pieder Alma Media OYJ – vienam no vadošajiem Somijas mediju koncerniem. 2014.gadā Alma Media kopā ar pasaules vadošo interneta personāla atlases pakalpojumu sniedzēju Monster Worldwide izveidoja kopuzņēmumu Alma Career, kas pārvalda CV-Online un interneta personāla atlases uzņēmumus citās Eiropas valstīs.

24.10.2017

Komentāri

PUC Results 2018

16.02.2018. 18:21
Love to read it.Waiting For More new Update and I Already Read your Recent Post its Great Thanks.

small business website

15.02.2018. 12:16
Your blog provided us with valuable information to work with. Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging..

Friv games

10.02.2018. 15:13
No doubt this is an excellent post I got a lot of knowledge after reading good luck. Theme of blog is excellent there is almost everything to read, Brilliant post.
Your blog provided us with valuable information to work with. Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging.
Thanks for the post and great tips..even I also think that hard work is the most important aspect of getting success..
Thanks you very much for sharing these links. Will definitely check this out..

avriq

03.02.2018. 21:32
avriq

Geek Travel

03.02.2018. 17:29
This is a great post. I like this topic.This site has lots of advantage.I found many interesting things from this site. It helps me in many ways.Thanks for posting this again.

Property for sale Cebu

01.02.2018. 15:49
I was surfing net and fortunately came across this site and found very interesting stuff here. Its really fun to read. I enjoyed a lot. Thanks for sharing this wonderful information.

progreen

01.02.2018. 11:10
Hi! Thanks for the great information you havr provided! You have touched on crucuial points!

Cnods for sale Mactan

24.01.2018. 16:12
I really loved reading your blog. It was very well authored and easy to understand. Unlike other blogs I have read which are really not that good.Thanks alot!

miami insurance

21.01.2018. 14:11
I was surfing net and fortunately came across this site and found very interesting stuff here. Its really fun to read. I enjoyed a lot. Thanks for sharing this wonderful information.

Locksmith Atlanta

20.01.2018. 15:30
Most of the time I don’t make comments on websites, but I'd like to say that this article really forced me to do so. Really nice post!

loafers shoes prices in Pakistan

20.01.2018. 14:09
I was surfing net and fortunately came across this site and found very interesting stuff here.
nice post

imo download--tutuapp download

13.01.2018. 14:49
nice post

Language of Lust

13.01.2018. 13:03
Thanks for the nice blog. It was very useful for me. I'm happy I found this blog. Thank you for sharing with us,I too always learn something new from your post.

Window Cleaning

09.01.2018. 13:36
I am glad you take pride in what you write. This makes you stand way out from many other writers that push poorly written content.

PACE Program

09.01.2018. 07:50
Its a great pleasure reading your post.Its full of information I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work.

Seo consultant Sydney

07.01.2018. 11:01
This is a great post. I like this topic.This site has lots of advantage.I found many interesting things from this site. It helps me in many ways.Thanks for posting this again.

euro to dkk

06.01.2018. 12:59
I just want to let you know that I just check out your site and I find it very interesting and informative..

pest control

04.01.2018. 14:21
This is the type of information I’ve long been trying to find.

cctv camera

04.01.2018. 14:21
This is the type of information I’ve long been trying to find. Thank you for writing this information.

lipo 6 black

27.12.2017. 14:07
I admit. I have not been on this web page in a long time... however it was another joy to see It is such an important topic and ignored by so many. even professionals. professionals. I thank you to help making people more aware of possible issues.

Pink Sapphire Ring

25.12.2017. 17:18
This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing blog that understand the value of providing a quality resource for free.

polythene sheeting

24.12.2017. 11:59
This blog is so nice to me. I will keep on coming here again and again. Visit my link as well..

Tucson Locksmith

23.12.2017. 12:05
I have bookmarked your blog, the articles are way better than other similar blogs.. thanks for a great blog!

gmail

23.12.2017. 09:26
93. Thanks for your post! Through your pen I found the problem up interesting! I believe there are many other people who are interested in them just like me! How long does it take to complete this article? I have read through other blogs, but they are cumbersome and confusing. I hope you continue to have such quality articles to share with everyone!

ArtOfAnime

22.12.2017. 16:02
This article very helpful! Thanks for the information!

the best face oxygen mask

19.12.2017. 14:16
I am very enjoyed for this blog. Its an informative topic. It help me very much to solve some problems. Its opportunity are so fantastic and working style so speedy.
Thank you so much for sharing this great blog.Very inspiring and helpful too.Hope you continue to share more of your ideas.I will definitely love to read.

the best face oxygen mask

17.12.2017. 13:16
Positive site, where did u come up with the information on this posting? I'm pleased I discovered it though, ill be checking back soon to find out what additional posts you include.

http://horseservices.ca/

05.12.2017. 15:09
I am very enjoyed for this blog. Its an informative topic. It help me very much to solve some problems. Its opportunity are so fantastic and working style so speedy.
Someone Sometimes with visits your blog regularly and recommended it in my experience to read as well. The way of writing is excellent and also the content is top-notch. Thanks for that insight you provide the readers!
I am very enjoyed for this blog. Its an informative topic. It help me very much to solve some problems. Its opportunity are so fantastic and working style so speedy.

barrier tape

03.12.2017. 18:48
This content is written very well. Your use of formatting when making your points makes your observations very clear and easy to understand. Thank you.

Cheap Tickets

29.11.2017. 16:02
Thanks for taking the time to discuss that, I feel strongly about this and so really like getting to know more on this kind of field. Do you mind updating your blog post with additional insight? It should be really useful for all of us.
I am very enjoyed for this blog. Its an informative topic. It help me very much to solve some problems. Its opportunity are so fantastic and working style so speedy.
Thanks for your information, it was really very helpfull..

phone for charity

23.11.2017. 13:53
This is very educational content and written well for a change. It's nice to see that some people still understand how to write a quality post.!
I’m really impressed with your article, such great & usefull knowledge you mentioned here
Thanx for sharing such useful post keep it up :)

superhacki pl

20.11.2017. 12:55
I am very enjoyed for this blog. Its an informative topic. It help me very much to solve some problems. Its opportunity are so fantastic and working style so speedy.

hook and loop tape

16.11.2017. 13:12
This is very educational content and written well for a change. It's nice to see that some people still understand how to write a quality post.!
great post admin thanks for sharing this really worthy

hotel in Quito

09.11.2017. 12:49
I was surfing net and fortunately came across this site and found very interesting stuff here. Its really fun to read. I enjoyed a lot. Thanks for sharing this wonderful information.

clothes for charity

06.11.2017. 15:14
Positive site, where did u come up with the information on this posting? I'm pleased I discovered it though, ill be checking back soon to find out what additional posts you include.

junkyards near me

02.11.2017. 12:00
Nice post. I was checking constantly this blog and I am impressed! Extremely helpful information specially the last part I care for such info a lot. I was seeking this particular information for a very long time. Thank you and good luck.

Nodarbību saraksts