Aktualitātes>Rīgas Uzņēmēju biedrība noslēdz sadarbības memorandu ar Biznesa augstskolu Turība

Rīgas Uzņēmēju biedrība noslēdz sadarbības memorandu ar Biznesa augstskolu Turība (0)

Lai veicinātu sociāli ekonomisko aktivitāti un uzņēmējdarbības attīstību, kā arī sekmētu jauniešu interesi par uzņēmējdarbību un īstenotu kopīgus projektus jauniešu uzņēmējdarbības izpratnes veicināšanai un praktisko iemaņu apgūšanai, Rīgas Uzņēmēju biedrība 17. augustā parakstīja sadarbības memorandu ar Biznesa augstskolu Turība.

Parakstot memorandu, Biznesa augstskolas Turība rektors un valdes priekšsēdētājs Aldis Baumanis uzsvēra: „Liela daļa no Turības studentiem un absolventiem kļūst par uzņēmējiem vai ieņem vadošus amatus jau esošos uzņēmumos, no kuriem liela daļa ir Rīgā, tāpēc augstskolas sadarbība ar Rīgas Uzņēmēju biedrību ir nepieciešama un likumsakarīga. Arī nesen veiktās SKDS aptaujas par biznesa vidē atzītākajām augstskolām rezultāti atspoguļoja, ka Biznesa augstskolu Turība izvēlas 21,1% aptaujāto uzņēmēju. Augstskolas misija ir sniegt iespēju katram iegūt savai profesionālajai jomai atbilstošu, uz biznesu orientētu izglītību un attīstīt sevi kā līderi. Mēs apzināmies, ka šo mērķi pilnvērtīgi iespējams realizēt savstarpējā sadarbībā ar pieredzējušiem uzņēmējiem, tāpēc esam gandarīti par aktīvas sadarbības uzsākšanu ar Rīgas Uzņēmēju biedrību.”

Rīgas Uzņēmēju biedrības valdes priekšsēdētājs Juris Juhņevičs uzsver: „Jaunajiem uzņēmējiem ir teorētiskās zināšanas, un mēs vēlamies sniegt savu atbalstu, daloties praktiskajā pieredzē, sniedzot iespēju iegūt vērtīgus kontaktus u.tml. Rīgas Uzņēmēju biedrība apņemas kļūt par jauno uzņēmu mentoriem, lai nākotnē iegūtu veiksmīgus biznesa partnerus un veicinātu uzņēmējdarbības izaugsmi Rīgā.”

Memoranda ietvaros Rīgas Uzņēmēju biedrība apņemas sadarbībā ar augstskolu īstenot dažādas aktivitātes, kas vērstas uz izglītības un uzņēmējdarbības attīstību Rīgas pilsētā. Savukārt, Biznesa augstskola Turība apņēmusies aktīvi sadarboties ar biedrību, īpaši Turība Business HUB sniegto pakalpojumu ietvaros, piedāvājot biedrības dalībniekiem draudzīgus nosacījumus. Tāpat augstskola apņemas informēt biedrību par aktualitātēm nozarē un rosināt gan studentus, gan mācībspēkus uz aktīvu sadarbību.

###GALLERY-HOLDER###

17.08.2016

Nodarbību saraksts