Aktualitātes>Projekta partneru tikšanās Miercurea Ciuc, Rumānijā

Projekta partneru tikšanās Miercurea Ciuc, Rumānijā (0)

Erasmus+ projekta „Key Skills for European Union Hotel Staff” (Projekta Nr.  2014-1-HR01-KA2014-007224) otrā partneru tikšanās notika Miercurea Ciuc, Rumānijā no 2015. gada 22. – 24. aprīlim. Šo tikšanos, ko organizēja projekta partneri “Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca” (Rumānija), apmeklēja pārstāvji no pārējām projektā iesaistītajām partneriestādēm – “Tourism and Catering School Dubrovnik” (Horvātija), “Primrose Publishing” (Apvienotā Karaliste), “Ekonomska šola Murska Sobota” (Slovēnija), “IPSSA Nino Bergese” (Itālija) un “Biznesa augstskola Turība” (Latvija).

“Biznesa augstskolu Turība” tikšanās laikā pārstāvēja Valodu katedras vadītāja, profesore Ineta Lūka un lektors Sundars Vaidesvarans, jo tieši Valodu katedra ir atbildīga par projekta īstenošanu.

Pēc Ekonomikas un Humanitāro zinātņu fakultātes dekāna siltās sagaidīšanas uzrunas projekta partneri sāka diskutēt par darba kārtības jautājumiem. Tika pārrunāti un novērtēti pagaidu rezultāti daudzām līdz šim paveiktajām aktivitātēm – nozares vajadzību izpētei, mācību programmām, mācību platformai, kā arī tulkojumiem viesnīcas reģistratūrai un restorānam. Detalizēti tika pārrunāta tulkojumu kvalitāte, ar tiem saistītās problēmas un tika meklēti iespējamie risinājumi. Pēcpusdienas darba sesijā itāļu partneri dalījās savā pieredzē par metodoloģiju valodu apguvē viesnīcu un ēdināšanas skolās Itālijā un Francijā.

Tikšanās otrā diena aizsākās ar prezentācijām par turpmākajām plānotajām aktivitātēm, to izpildes termiņiem un atskaitēm par paveikto saistībā ar projekta tehnisko nodrošinājumu – viedtālruņu aplikāciju un FrontDesk2 programmu izstrādi. Norisinājās arī diskusija par rokasgrāmatas izstrādi par starpkultūru jautājumiem, kā arī par viedtālruņu aplikācijas un FrontDesk2 programmas izmēģināšanu.

Pēcpusdienas darba sesija tika veltīta projekta informācijas izplatīšanai - universitātē tika rīkots pasākums ar ieinteresēto pušu piedalīšanos. Pēc prezentācijām norisinājās diskusijas, tika uzklausīti komentāri un dalībnieku atsauksmes. Projekta koordinatore Hilarija Lozančić Benić (Horvātija) sniedza pārskatu par projektu, prof. Ineta Lūka iepazīstināja klātesošos ar detalizētu atskaiti par vajadzību izpētes rezultātiem, Erna Voros prezentēja mācību programmu valodu mācību kursam un demonstrēja uz ”Moodle” balstītu mācību platformas prototipu, ko izstrādāja “Ekonomska šola Murska Sobota” (Slovēnija), un David Sephton (Apvienotā Karaliste) prezentēja līdzšinējos sasniegumus un rezultātus Front Desk programmas, Interaktīvās kartes un viedtālruņu aplikācijas attīstībā.

Projekta tikšanās pēdējā dienā tika pārrunāti turpmākie projekta termiņi, pārskatīti projekta izplatīšanas aktivitāšu plāni, projekta koordinators izskaidroja ar atskaitēm saistītās procedūras un precizēja  jautājumus saistībā ar dokumentiem un pārskata ziņojumiem, kas nepieciešami pirmā starpposma ziņojuma iesniegšanai. Partneri vienojās arī par provizoriskajiem datumiem nākamajai partneru tikšanās reizei, kas notiks Rīgā, Biznesa augstskolā Turība 2015. gada septembrī.

Dalībniekiem tika izrādītas uzņemošās iestādes telpas un apkārtne, pēc tam sekoja neliela ekskursija pa mazo, bet skaisto pilsētu Csikszereda, kas atrodas pašā Transilvānijas sirdī. Pilsēta atrodas starp Hargita un Csiki kalniem Oltas upes kreisajā krastā. Tikšanās dalībniekiem bija iespēja uzkāpt kalna virsotnē un baudīt lielisko skatu uz pilsētu ar tās slavenajiem minerālo ūdeņu avotiem. Csikszereda ungāru valodā un Miercurea Ciuc rumāniski,  ir bijis apgabala centrs kopš 1879. gada. Noteikti jāpiemin, ka tas ir ungāru apdzīvots reģions, tādēļ pilsētai ir divi nosaukumi. Pilsētā ir 37 tūkstoši iedzīvotāju, 81.75% no tiem ir ungāri un 17.3% - rumāņi. Tādējādi projekta partneris “Universitatea Sapientia” izstrādā mācību materiālus gan ungāru, gan rumāņu valodu apguvei.    

Dalībnieki izsaka lielu pateicību rumāņu kolēģiem par lielisko uzņemšanu un viesmīlību.

Detalizētāka informācija par projektu, tā mērķiem un rezultātiem atrodama oficiālajā projekta mājaslapā www.language4hotel.eu

 

Sundars Vaidesvarans,
Valodu katedras lektors

27.05.2015

Nodarbību saraksts