Aktualitātes>Pretendentu saraksti uz budžeta vietām un stipendiju un uz studiju maksas atlaidi "Sekmība"

Pretendentu saraksti uz budžeta vietām un stipendiju un uz studiju maksas atlaidi "Sekmība" (23)

Publicējam pretendentu sarakstu uz budžeta vietām un stipendiju 2015./2016. studiju gadam, kā arī pretendentu sarakstu uz studiju maksas atlaidi "Sekmība" 2015./2016. studiju gada 1.semestrim.

 

Pretendentu saraksts uz budžeta vietām un stipendiju 2015./2016. studiju gadam

Pretendentu saraksts uz studiju maksas atlaidi "Sekmība" 2015./2016. studiju gada 1.semestrim

 

Saskaņā ar Studiju maksas atvieglojumu (atlaižu) rotācijas noteikumiem, studentam ir tiesības divu darba dienu laikā pēc pretendentu saraksta publiskošanas Studiju informācijas centrā iesniegt rakstisku motivētu apelāciju. Iesniegtā apelācija tiek izskatīta divu darba dienu laikā Augstskolas noteiktā kārtībā.

 

07.07.2015 tiks publiskoti galīgie saraksti, kuri nav apstrīdami.

30.06.2015

Komentāri

Vārds

21.08.2015. 15:57
too critics

Turība to Studente

06.07.2015. 22:26
Gala saraksti atlaidēm Budžeta vieta, Stipendija un Sekmība būs 07.07.2015. Sarakstos būs redzami arī pretendenti uz Valsts finansētajām stipendijām Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadības programmā.

Studente

06.07.2015. 13:22
Labdien! Kas man ir jādara, lai es varētu pretendēt uz Valsts finansēto stipendiju? Un kad ir zināms pretendentu saraksts?

Turība to Studente

06.07.2015. 12:21
Rakstiski apelācijas varēja iesniegt līdz 02.07.2015. sūtot uz sic@turiba.lv

studente

06.07.2015. 02:01
Ja nav iespēja uzrakstīt rakstiski un iesniegt, uz kādu epastu var nosūtīt apelāciju? ... nesaprotu kādā sakarā es tur neesmu..

Zigis

02.07.2015. 11:48
Vai ir zināms, aptuveni cikos 7. jūlijā tiks paziņoti galīgie rezultāti (gan mājas lapā, gan izlikti C korpusā)?

Turība to UVL20

01.07.2015. 14:37
Saskaņā ar studiju maksas atlaižu rotācijas noteikumu 21.punktu - uz Valsts finansēto stipendiju var pretendēt Valsts budžeta vietu ieguvēji, kas sekmīgi nokārtojuši visus ieplānotos pārbaudījumus, ieguvuši attiecīgā akadēmiskā gada semestrim paredzēto kredītpunktu skaitu un kuriem A daļas studiju kursos ar noslēguma pārbaudījuma veidu eksāmens un studiju darbu aizstāvēšanā vidējais studiju kursu noslēguma vērtējums ir augstākais.

Turība to Ieva

01.07.2015. 12:37
Ja kāds no ieguvējiem atlaidi neizmanto, tā citiem studentiem nodota netiek.

Turība to Janka

01.07.2015. 12:14
Komisijas lēmums studentam tiek paziņots personīgi, ja apelācija tiek noraidīta.

Turība to Studente

01.07.2015. 12:12
Ja rezultāti ir vienādi, priekšroka tiek dota studentam, kuram ir skaitliski vairāk augstāko vērtējumu. Ja tie arī ir vienādi, priekšroka tiek dota tam studentam, kurš vērtējumus ieguvis ar mazāku mēģinājumu skaitu (mazāk pārkārtotu pārbaudījumu). Ja arī šis skaits ir vienāds, priekšroka ir studentam, kurš ātrāk noslēdzis līgumu ar augstskolu.

Turība to Juristi

01.07.2015. 12:07
Sarakstos iekļauti studenti no visām grupām, kuri izpildījuši visus rotācijas noteikumus. Ja liekas, ka varētu būt ieviesusies kļūda, ieteicams uzrakstīt apelāciju.

Ieva

01.07.2015. 11:34
Kā ir ar tie studentiem, kuri jau saņem 40% vai 50% atlaidi no turības un ir šajā sarakstā? Vai viņi tiks izņemti un dota vieta tiem, kam nav vēl atlaižu? Ņemot vērā, ka tie, kam ir 50% atlaide, šo atlaidi izmantot nevar, jo atlaides nesummējas.

UVL2D

01.07.2015. 10:53
Labdien, vēlējos precizēt kā septembrī tiks aprēķināti rezultāti uz valsts finansētajām stipendijām? Vai paliks šī budžeta vietai izrēķinātā vidējā atzīme vai tikai 2.semestra gala atzīmes?

Janka

30.06.2015. 23:36
Labvakar. Vai komisijas lēmums par apelācijas apmierināšanu/noraidīšanu, katram apelācijas iesniedzējam tiek nosūtīts atsevišķi (pēc tam, kad komisijas ir pieņēmusi lēmumu) vai arī rezultāts par apelāciju būs zināms tikai 7. jūlijā>

Studente

30.06.2015. 22:29
Pēc kā vērtē studentus, ja abiem ir vienāda vidējā atzīme, bet viens ir ticis budžetā, bet otrs palicis tieši aiz stīpas?

Studente

30.06.2015. 22:28
Pēc kā vērtē studentus, ja abiem ir vienāda vidējā atzīme, bet viens ir ticis budžetā, bet otrs?

Juristi

30.06.2015. 22:22
Labdien! Bet kā tad ar TZL3D? Vai juristiem ceturtajā mācību gadā nav paredzētas budžeta vietas un stipendijas?

Turība to Annija

30.06.2015. 17:44
Labdien, jā, sarakstā ir iekļauti arī pretendenti, kuri maksājumu grafiku vēl nav pārslēguši uz nākamo studiju gadu.

Turība to Studente

30.06.2015. 17:40
Vidējā atzīme tiek rēķināta no visiem gala pārbaudījumu rezultātiem, izņemot prakses atzīmi.

Turība to Pēteris

30.06.2015. 17:37
Labdien, apelāciju jāadresē studiju informācijas centram.

Annija

30.06.2015. 16:00
Labdien! Vai sarakstā ir iekļauti arī tie pretendenti, kas maksājumu grafiku vēl nav pārslēguši uz nākamo studiju gadu? Paldies!

Studente

30.06.2015. 15:55
Kā tika rēķināta vidējā atzīme maģistrantiem? Saskaitot gala pārbaudījumu/eksāmenu atzīmes vai tikai pašas gala atzīmes+praksi?

Pēteris

30.06.2015. 15:11
Labdien. Kam ir jāadresē apelācija - kaut kādai komisijai vai arī var bez adresāta.

Nodarbību saraksts