Aktualitātes>Piedalies studentu pētījumu sesijā

Piedalies studentu pētījumu sesijā (0)

Piedalīšanās zinātniskajos pētījumos paplašina redzesloku, kā arī sniedz iespēju iegūt jaunu akadēmisko pieredzi. Tieši tādēļ Biznesa augstskolas Turība Studējošo pašpārvalde sadarbībā ar Biznesa augstskolu Turība 31. martā plkst. 9:30 organizē studentu pētījumu sesiju XVII starptautiskās zinātniskās konferences “Konkurētspējīgi uzņēmumi konkurētspējīgā valstī” ietvaros, kuras mērķis ir veicināt studentu aktīvu iesaistīšanos pētnieciskajā un zinātniskajā darbā.

Zinātniskās konferences pētījuma tēmai ir jābūt saistītai ar attiecīgās studiju programmas apgūstamo tēmu saturu.

Pieteikšanās līdz 10. martam, plkst 23:59. Pieteikumā jānorāda: vārds, uzvārds, fakultāte, studiju programma, darba tēmas nosaukums. Pieteikums jāsūta uz e-pastu conference@turiba.lv.

Līdz 20. martam jānosūta pats pētījums un prezentācija. Darbā ir jāparādās tēmas aktualitātei, problēmraksturam, pētījumam un tā rezultātiem. Plašāka informācija par pieteikšanās prasībām pieejama ŠEIT!

Konferencē var piedalīties jebkura studiju līmeņa augstskolas studējošie. BAT studenti, kuri aizstāv bakalaura un maģistra darbu, var piedalīties konferencē ar prezentāciju un tēmas nosaukumu, neiesniedzot rakstisku darbu (ziņojums konferencē). Ja attiecīgais pēdējā kursa studējošais vēlas turpināt studijas Turībā, piedalīties projektos, pretendē uz BAT SP prēmiju, iegūs vienādus rādītājus ar citiem kandidātiem, iegūtais papildus sertifikāts par piedalīšanos zinātniskā konferencē var spēlēt izšķirošu lomu.

Uzņēmējdarbības vadības, komunikācijas un juridiskās fakultātes studenti, kuri veiksmīgi aizstāvējuši savus darbus konferencē, tiek atbrīvoti no studiju darba. Starptautiskā tūrisma fakultātes studentiem, lai iegūtu atbrīvojumu no studiju darba, nepieciešams pētījumā iekļaut arī teorētisko daļu, kas jāiesniedz arī katedrā. Studentu sesijas nolikumu vari skatīt ŠEIT!

Labākais darba autors tiek apbalvots ar BAT SP Atzinības rakstu un naudas prēmiju (150 EUR apmērā). Konferences programma ar visiem vieslektoriem un lekcijām tiks publicēta 10 dienas pirms pasākuma norises.

Nepalaid garām lielo iespēju un piesakies!

07.03.2016

Komentāri

Nodarbību saraksts