Aktualitātes>Pieaug maģistrantūras studentu skaits no ārvalstīm

Pieaug maģistrantūras studentu skaits no ārvalstīm (0)

30. septembrī Biznesa augstskolā Turība svinīgā pasākumā tika atzīmēta jaunā studija gada uzsākšana ārvalstu studentiem.

Jaunākie pētījumi par augstākās izglītības eksporta ekonomisko nozīmi Latvijā liecina, ka tā ir strauji augoša Latvijas tautsaimniecības pakalpojumu nozare. Skaitļi šajā nozarē runā paši par sevi - 2015./2016. studiju gadā augstākās izglītības eksporta nozares radītā pievienotā vērtība Latvijas tautsaimniecībā ir 148 milj. eiro (0,61% no IKP) , no tiem 73 milj. eiro ir tiešie ienākumi, savukārt, 75 milj. eiro - netiešie. Ir aprēķināts, ka viens ārvalstu students studiju gada laikā vidēji iztērē 12 264 eiro ( 3 432 eiro - par mājokli, 5 136 - par studiju maksu, 3 696 - citi izdevumi).

Biznesa augstskola Turība ir viena no tām augstākās izglītības iestādēm, kas aktīvi strādā, lai nostiprinātu Latvijas augstākās izglītības vietu ārvalstu tirgos un veicinātu konkurētspēju.

Sagaidot ārvalstu studentus, augstskolas Starptautisko attiecību koordinatore Kristīne Tihanova stāsta: „Šogad palielinās ārvalstu studentu skaits maģistra programmās, turklāt, ir vairāki ārvalstu studenti, kuri studēs doktorantūrā, izvēloties uzņēmējdarbības vadību un komunikāciju. Šajā gadā studijas uzsāk arī studenti no tādām valstīm, kādas līdz šim nav bijušas pārstāvētas, piemēram, Kongo un Bangladešas. Kā apmaiņas studente šogad mācīsies pirmā studente no Peru, un kopumā augstskolā studē jaunieši no 35 pasaules valstīm.”

Biznesa augstskolas Turība studiju attīstības un starptautiskās sadarbības prorektors Imants Bergs piebilst: „Mēs ne tikai cenšamies paplašināt izglītības eksporta ģeogrāfiju, bet arī esam gandarīti par mūsu studentiem, kuri izmanto iespējas un studē ārvalstīs.”

03.10.2016

Nodarbību saraksts