Aktualitātes>Par Turības 100% kapitāldaļu turētāju kļūst Aigars Rostovskis

Par Turības 100% kapitāldaļu turētāju kļūst Aigars Rostovskis (1)

Sākoties jaunajam studiju gadam, izmaiņas notikušas arī Baltijas lielākās privātās augstskolas – Biznesa augstskolas Turība - īpašnieku sastāvā. Par tās 100% kapitāldaļu turētāju kļuvis augstskolas Attīstības padomes priekšsēdētājs Aigars Rostovskis, kurš augstskolā darbojas kopš tās dibināšanas, tostarp ilgstoši ieņemot arī valdes priekšsēdētāja amatu.

“Šis augstskolai ir jubilejas gads, vasaras vidū atzīmējām 25. darbības gadadienu, un šādas nozīmīgas jubilejas bieži vien pavada arī izmaiņas un jauns sākums. Esam apņēmības pilni sekmīgi turpināt iesākto ceļu, piedāvājot praktiski pielietojamas, darba tirgū pieprasītas zināšanas ne tikai vietējiem, bet arī ārvalstu studentiem. Uzņemšanas rādītāji jaunā studiju gada priekšvakarā apliecina, ka arī studenti to novērtē. Turpināsim arī sadarbību ar augstākās izglītības iestādēm Latvijā un pasaulē, kā arī aktīvu darbu augstākās izglītības eksporta nozarē – gan kuplinot augstskolas ārvalstu studentu pulku, gan popularizējot Latvijas piedāvājumu daudzviet pasaulē kopā ar citām pašmāju augstskolām” nākotne plānos dalās Aigars Rostovskis.

Kopš augstskolas dibināšanas A.Rostovskis ir atbildējis par tās stratēģiskās attīstības virziena noteikšanu, gūstot plašu izpratni par augstākās izglītības jomu ne tikai Latvijā, bet arī ārvalstīs. Augstskolas vadība uzsver, ka, vienkāršojoties īpašnieku struktūrai, būs iespēja padarīt dinamiskākus arī stratēģisko lēmumu pieņemšanas mehānismus, kā rezultātā augstskola vēl sekmīgāk spēs pielāgot savu darbību strauji mainīgajai starptautiskajai videi.

SIA “Biznesa augstskola Turība” dibināta 1993. gadā. Augstskolas vadība pateicas līdzšinējiem līdzīpašniekiem Ivaram Strautiņam, Atim Sausnītim un Guntim Urlovskim, kā arī ikvienam, kurš sniedzis savu ieguldījumu augstskolas attīstībā.

29.08.2018

Nodarbību saraksts