Aktualitātes>„Panākumu Universitāte” sadarbībā ar Turību turpina iedvesmot jaunos līderus

„Panākumu Universitāte” sadarbībā ar Turību turpina iedvesmot jaunos līderus (11)

„Panākumu Universitāte” ir akreditēta profesionālās pilnveides izglītības programma jauniešiem, kurā, iepazīstot profesionālu un veiksmīgu personību dzīvi un darba pieredzi, tiek attīstīta un veicināta katra jaunieša individuālā prasme gūt savus personīgos panākumus. Arī šogad, sadarbībā ar Biznesa augstskolu Turība, „Panākumu Universitāte” pulcē vairāk nekā 400 jauniešus no 20 Latvijas skolām.

Šogad programma uzsāk savu septīto darbības gadu, un idejas autore Ilze Kalniņa stāsta: „Panākumu Universitāte” jauniešiem sniedz iespēju katru mēnesi satikt sabiedrībā zināmus cilvēkus un uzdot viņiem sev interesējošos jautājumus klātienē, tādējādi veicinot savas personības attīstību un redzesloka paplašināšanu. Tā ir iespēja iepazīties ar jauniešiem no visas Latvijas un kopīgi piedalīties dažādās aktivitātēs. Mācīšanās notiek, nevis no mācību grāmatām, bet gan, ieklausoties profesionāļu pieredzē un ieteikumos, kā arī praktiski darbojoties.”

Absolvējot programmu, jaunieši iegūst valstiski atzītu apliecību un nodrošina savu pirmo ierakstu CV jau vidusskolas laikā!

Šajā mācību gadā pie jauniešiem viesosies tādas sabiedrībā zināmas personas, kā Mārtiņš Bondars, Mārtiņš Rubenis, Armands Tripāns, Kaspars Breidaks, Aleksandrs Samoilovs, Anna Rozīte un citi. Tāpat notiks Biznesa augstskolas Turība docentes, uzņēmējas Zanes Driņķes lekcijas, pēc kuras jauniešiem būs jāpārbauda savi spēki, risinot kādu aktuālu biznesa vides problēmu.

Arī šī gada noslēdzošajā nodarbībā jauniešiem būs iespēja pildīt Biznesa augstskolas Turība zināšanu testu, kas ietvers arī visa gada laikā lekcijās dzirdēto. Labāko rezultātu autoriem būs iespēja iegūt studiju maksas atlaides Turībā.

Kopumā programmu „Panākumu Universitāte” ir absolvējuši vairāk nekā 500 skolēni, un arī šogad absolventu pulku kuplinās mērķtiecīgi un uzņēmīgi jaunieši.

 

17.10.2016

Komentāri

pest control

06.01.2018. 12:06
I really appreciate this wonderful post that you have provided for us.

cctv camera

06.01.2018. 12:05
I really appreciate this wonderful post that you have provided for us. I assure this would be beneficial for most of the people.

Dallas Catering‎

29.03.2017. 19:36
Truly this is very informative article. great work done. Thanks for sharing.

perfume

10.02.2017. 15:23
I think Universities should pay more attention to poor students because it is very hard for them to learn side by side with normal ones. We should invest in their evolution.

Finance Dissertation Help

10.02.2017. 14:53
This is really great work. Thank you for sharing such a useful information here in the blog.
I loved the way you discuss the topic great work thanks for the share Your informative post.

Essay Writing Service UK

10.02.2017. 13:32
Thanx for sharing such useful post keep it up :)
Things are very open and intensely clear explanation of issues. was truly information. Your website is very beneficial.

Nursing Homework Help

10.02.2017. 08:01
I’m really impressed with your article, such great & usefull knowledge you mentioned here
Modern times when internet has so much facility of gossip and stuff, your articles have awfully refreshed me.

Nodarbību saraksts