Aktualitātes>Notiks Sigitas Šimbelītes (Sigita Šimbelytė) promocijas darba aizstāvēšana

Notiks Sigitas Šimbelītes (Sigita Šimbelytė) promocijas darba aizstāvēšana (0)

2016. gada 28. aprīlī plkst. 14.00 Biznesa augstskolā Turība, Graudu ielā 68, Rīgā, C108. auditorijā  notiks Biznesa augstskolas Turība Promocijas padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu tiesību zinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs Sigita Šimbelīte (Sigita Šimbelytė).

Promocijas darba temats – „Peculiarities and problematics of special knowledge application in Lithuanian criminal process of giving evidence” („Īpašo zināšanu piemērošanas īpatnības un problemātika pierādījumu sniegšanā Lietuvas kriminālprocesa ietvaros”), promocijas darba vadītājs: Dr. iur. Hendriks Maļevskis (Hendrik Malevski).

Recenzenti: Sandra Kaija Dr.iur, Rīgas Stradiņa universitātes profesore, Dr.iur Juris Juriss, Ģenerālprokuratūras prokurors, Dr.iur Vilmantas Egidius Kurapka, Mikolas Romieris universitātes profesors (Lietuva).

PROMOCIJAS DARBS

KOPSAVILKUMS

27.04.2016

Nodarbību saraksts