Aktualitātes>Notiks Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūras organizētas mācības skolotājiem

Notiks Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūras organizētas mācības skolotājiem (1)

No 15. līdz 17. augustam Biznesa augstskolā Turība notiks Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūras organizētas mācības skolotājiem Frīda Sarceviča un Ivetas Miltas vadībā.
 
Kurss tiek īstenots pedagogu profesionālās pilnveides kompetences pilnveides programmas „eTwinning: metode, IKT rīki, vieta mācību procesā” ietvaros, kuras mērķis ir iepazīstināt izglītības darbiniekus ar jaunajiem IKT rīkiem, kā arī to pielietojumu eTwinning projektos un mācību procesā, kā arī veicināt inovācijas mācību procesā, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. Praktiskās nodarbībās izglītības darbinieki apgūst dažādas tēmas, piemēram, kā organizēt internaktīvu nodarbību; kā izmantot videokonferenču iespējas; eTwinning rīki projekta realizācijai. Kursa laikā dalībnieki iepazīstas ar eTwinning Live vidi, ģenerē projektu idejas un izmēģina projektu īstenošanai piemērotākos tiešsaistes rīkus.

12.08.2016

Nodarbību saraksts