Aktualitātes>Noslēdzies konkurss 5. - 12. klašu skolēniem „Latvijas 100gades spots”

Noslēdzies konkurss 5. - 12. klašu skolēniem „Latvijas 100gades spots” (0)

5. - 12. klašu skolēni konkursā „Latvijas 100gades spots” pieteikuši vēl neapzinātus Latvijas tūrisma objektus, apskates vietas, pasākumus un aktivitātes, kas saistošas jauniešu auditorijai un veicina jaunu tūrisma maršrutu izstrādi. Konkursu „Latvijas 100gades spots” rīko Biznesa augstskola Turība sadarbībā ar Latvijas valsts simtgades biroju. Konkursā tika saņemti pieteikumi no dažādām Latvijas pilsētām – Skrundas, Daugavpils, Rīgas un citām.

„Konkursā tika iesniegti interesanti pieteikumi - gan jau zināmas tūrismu vietas, gan pilnīgi jaunas zemnieku saimniecības, gan pašu izveidoti vilcienu vagoni, gan Latvijā audzēti arbūzi un melones. Skolēni izcēla sava novada īpašās vietas, gan kurās pašiem patīk atpūsties, gan kur paši ir gājuši pārgājienos. Mēs priecājamies par konkursa rezultātu un ceram, ka tas veicinās jauniešu ceļošanu pa dzimto novadu, tuvāko un tālāko apkārtni, iepazīstot daudzveidīgus Latvijas valsts vēstures un šodienas aspektus,” norāda Biznesa augstskolas Turība Starptautiskā tūrisma fakultātes dekāne Agita Doniņa.

Labākie konkursa pieteikumi ir izmantoti, veidojot tūrisma maršrutus jauniem apskates objektiem, teritorijām, pasākumiem un aktivitātēm jauniešiem, ko veidoja Biznesa augstskolas Turība Starptautiskā tūrisma fakultātes studenti un kas tika prezentēti starptautiskajā tūrisma izstādē-gadatirgū „Balttour 2017”, 5. februāri plkst. 12:00 Latvijas Tūrisma Aģentu un Operatoru Asociācijas stendā.  

„Šī iniciatīva bija lieliska iespēja jauniešiem iesaistīties Latvijas valsts simtgades norisēs un atklāt Latviju no jauna gan sev pašiem, gan citiem jauniešiem. Konkursā skolēni tika mudināti iesniegt vēl neapzinātus tūrisma objektus, kas sevišķi interesanti pašiem jauniešiem un ļaus Latvijas vērtības ieraudzīt jauniešu acīm,” akcentē Latvijas valsts simtgades biroja Izglītības un jauniešu projektu vadītāja Aija Tūna.

Konkursā klasei bija jādefinē teritorija (savas skolas vai dzīvesvietas tuvākā apkaime, ciems, pilsēta, lauku teritorija vai novads), kurā atrodas vēl neapzināti potenciālie tūrisma objekti, apskates vietas, pasākumi, aktivitātes u.c., kas būtu interesanti tieši jauniešu auditorijai un kas varētu izvēlētajai teritorijai piesaistīt lielāku tūristu skaitu, tai skaitā, skolu mācību ekskursijas, jauniešu un ģimeņu atpūtas un Latvijas izzināšanas braucienus. Izvēlētā teritorija, objekts vai aktivitāte līdz 2016. gada 12. decembrim bija jāpiesaka konkursa platformā „100gadespots.turiba.lv”, iesniedzot konkursa nolikumā norādīto informāciju.

Projekta organizatori uzsver, ka ar šo konkursu vēlējās veicināt jaunu, radošu, inovatīvu un netradicionālu tūrisma produktu radīšanu, tādējādi sekmējot jauniešu ceļošanu un interesi par savu novadu un Latviju. Iesaistot jauniešus jaunu tūrisma objektu un produktu veidošanā, tiek veicināts jauniešu radošums, iniciatīva, atbildība.

Pieteikumus vērtēja žūrija piecu cilvēku sastāvā – sabiedrībā zināmas personas: mūziķis Valters Frīdenbergs, Latvijas valsts simtgades biroja izglītības un jauniešu projektu vadītāja Aija Tūna, Biznesa augstskolas Turība Attīstības padomes priekšsēdētājs Aigars Rostovskis, Biznesa augstskolas Turība studente Elīna Jurkāne, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Tūrisma departamenta direktore Inese Šīrava.

Visi konkursa dalībnieki saņems apliecinājumus par piedalīšanos. Klase, kura kopvērtējumā no žūrijas komisijas būs saņēmusi vislielāko punktu skaitu, balvā iegūs iespēju apmeklēt zinātnes centru AHHAA Tartu, Igaunijā. Klases, kas iegūs otro un trešo lielāku punktu skaitu, saņems balvas no konkursa rīkotājiem un atbalstītājiem. Biznesa augstskola Turība vienai no klasēm piešķirs 10% atlaidi studiju maksai pirmajam studiju gadam. Atbalstītāji piešķirs arī savas simpātiju balvas interesantāko darbu iesniedzējiem. Rezultāti tiks paziņoti un apbalvošana notiks  izstādē „Skola 2017”, 24.februāri plkst. 13:00 Biznesa augstskolas Turība stendā.

Ar skolēnu un studentu izveidotajiem maršrutiem var iepazīties šeit.

20.02.2017

Nodarbību saraksts