Aktualitātes>Norisināsies projekta „Key Skills for European Union Hotel Staff” noslēguma seminārs

Norisināsies projekta „Key Skills for European Union Hotel Staff” noslēguma seminārs (0)

2. jūnijā Biznesa augstskolā Turība norisināsies Biznesa augstskolas Turība Valodu katedras īstenotā Erasmus+ projekta „Key Skills for European Union Hotel Staff” noslēguma seminārs.

Projekts ilga no 2014. gada 1. septembra un tas noslēgsies 2016. gada 31. augustā. Projektā iesaistījās sešu valstu izglītības iestādes – gan augstskolas, gan profesionālās izglītības iestādes, kas sagatavo speciālistus darbam dažādos tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumos: Tourism and Catering School Dubrovnik (Horvātija), Primrose Publishing (Lielbritānija), Biznesa augstskola Turība (Latvija), Ekonomska šola Murska Sobota (Slovēnija), IPSSA Nino Bergese (Itālija), Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca (Rumānija).

Projekta gaitā tika izstrādāti materiāli, kas būs noderīgi ne tikai viesmīlības jomā nodarbinātajiem, bet ikvienam interesentam, lai celtu savu profesionālo kompetenci, pilnveidojot esošās svešvalodas prasmes, jeb apgūtu jaunas svešvalodas iemaņas.

Projektā tika izveidoti interaktīvi tiešsaites materiāli, kas sastāv no divām daļām: A2/B1 līmeņa valodu apguves materiāli 12 valodās (EN, IT, HR, LV, SL, RO, HU, GE, FR, RU, ES, GR) un B2/C1 angļu valodas kurss.

12 valodās veidotie valodu mācību materiāli ir saturiski līdzīgi un tie ietver 6 moduļus, kuros galvenā vērība pievērsta sarunvalodas prasmju attīstīšanai. Daļa no mācību kursa ir arī īpaši veidota mobilā aplikācija un speciāla FrontDesk programma, kas atvieglos darbu viesmīlības nozarē strādājošajiem un ikdienas saziņu tūristiem.

Šī kursa ietvaros ir izstrādāts arī materiāls, kas sniedz vērtīgu ieskatu kultūras atšķirībās dažādās Eiropas valstīs, kā arī valstīs ārpus Eiropas, no kurām pārsvarā nāk ārvalstu viesi, iekļaujot padziļinātus norādījumus par to, ko būtu vēlams darīt un teikt, kā arī tieši pretēji – ko labāk nedarīt un neteikt dažādās valstīs un dažādos kontekstos, kā arī kontaktējoties ar ārzemniekiem.

Kursa otrā daļa ir angļu valodā un tā paredzēta profesionālās angļu valodas kompetences pilnveidošanai atbilstoši B2/C1 līmenim. Arī šo daļu veido 6 mācību moduļi. Šis kurss būs īpaši noderīgs valodu apguvei augstskolās, profesionālās izglītības iestādēs un vidusskolās, piedāvājot alternatīvus mācību līdzekļus un pieeju angļu valodas apguvei.

Ar projekta gaitā izstrādātajiem mācību līdzekļiem iepazīstināsim projekta noslēguma seminārā, kas notiks Biznesa augstskolā Turība 2.jūnijā plkst. 10.00. Būs iespēja arī pašiem izmēģināt izveidotos mācību materiālus, lai turpmāk varētu tos izmantot gan pašmācībai, gan ikdienas darbā, gan valodu nodarbībās.

Detalizēta informācija pieejama šeit!

Interesentiem lūdzu pieteikties elektroniski uz: Evita.Vecvagare@turiba.lv 

 

Biznesa augstskolas Turība Erasmus+ programmas īstenoto projektu „Key Skills for European Union Hotel Staff” līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

24.05.2016

Nodarbību saraksts