Aktualitātes>Nobeigumam tuvojas starptautisks zinātniskais projekts kūrortu attīstības jomā

Nobeigumam tuvojas starptautisks zinātniskais projekts kūrortu attīstības jomā (0)

Nobeigumam tuvojas Starptautiskajā tūrisma fakultātē (STF) realizētais  zinātniskās pētniecības sadarbības projekts „Kūrortu integrētas izpētes metodika un tūristu uztveres modeļa adaptēšana Baltijas valstu kūrortos”.

Projektā,  kas tika uzsākts 2013. gada sākumā,  bija iesaistīti docētāji  un studenti no Biznesa augstskolas Turība (Latvija), Greifsvaldes universitātes (Vācija), Klaipēdas universitātes (Lietuva) un Igaunijas Viesnīcu un Tūrisma vadības augstskolas (Igaunija). Biznesa augstskolas Turība ir projekta vadošais partneris, tā  realizācijā iesaistīti  STF docētāji  prof. M. Rozīte,  docente A. van der Steina un lektore D. Vinklere. 

Projektā kopīgi tika izvērtēta Greifsvaldes universitātes pieredze tūristu un atpūtnieku uztveres pētījumos, veikta izpēte katras projektā iesaistītās dalībvalsts  un to kūrortpilsētu ieinteresētībā  šādos pētījumos, izstrādātas un partneru  specifiskajām vajadzībām adaptētas viesu aptaujas anketas, kas aprobētas Baltijas kūrortos – Jūrmalā, Palangā un Pērnavā. Darba semināros Klaipēdā un Rīgā  analizēti iegūtie dati un  pilnveidota tūristu uztveres pētījumu metodika.

Š. g. 10. oktobrī Biznesa augstskolā Turība notiks projekta noslēguma konference, kurā, piedaloties projekta partneriem, Latvijas  kūrortu asociācijas un kūrortu nozares uzņēmumu pārstāvjiem, tiks prezentēti projekta rezultāti un to iespējamais pielietojums kūrortu nozares attīstībai   Baltijas valstīs.

Savu ieguldījumu projektā devuši arī Turības studenti, praktiski veicot projekta laikā izstrādātās aptaujas aprobēšanu Jūrmalā augstskolas Tūrisma pētniecības centra aktivitāšu ietvaros, kā arī veicot pilotpētījumu pēc izstrādātās metodikas maģistru darbos.

Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja projektu finansiāli atbalsta Vācijas Akadēmiskās apmaiņas dienests (DAAD) no Vācijas Ārlietu ministrijas piešķirtajiem līdzekļiem.

 

Informāciju sagatavoja:

Starptautiskā tūrisma fakultātes prodekāne Daina Vinklere

24.09.2013

Nodarbību saraksts