Aktualitātes>Mediju pētnieki no visas pasaules iepazīstas ar žurnālistikas studiju iespējām Latvijā

Mediju pētnieki no visas pasaules iepazīstas ar žurnālistikas studiju iespējām Latvijā (0)

Šī gada 15. un 16. maijā Rīgā, Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē un Biznesa augstskolā Turība, gadskārtējā Eiropas Žurnālistikas observatorijas (EJO) konferencē tikās mediju pētnieki no vairāk nekā desmit Eiropas valstīm un ASV. Konferences noslēguma dienā, kas norisinājās Biznesa augstskolas Turībā, konferences dalībniekus sveica un ar jaunumiem doktora studiju programmā „Komunikācijas vadībā” un profesionālā bakalaura studiju programmā „Žurnālistika un mediji”, kas tiek īstenota sadarbībā ar mediju namu „Diena”, iepazīstināja Komunikācijas fakultātes dekāns, asoc. profesors Andris Pētersons.

Konferences noslēguma dienu, kas norisinājās Turībā, atklāja augstskolas Komunikācijas fakultātes dekāns, asoc. profesors Andris Pētersons. Viņš savā uzrunā klātesošos sveica ar ierašanos Turībā un iepazīstināja ar augstskolas īstenotajām studijām komunikācijas zinātnē. „Esam patiesi gandarīti par jauno profesionālā bakalaura studiju programmu „Žurnālistika un mediji”, jo esam viena no trīs augstskolām Latvijā, kur žurnālistiku iespējams mācīties profesionāli. Bakalaura programmas absolventi iegūs profesionālo kvalifikāciju „Žurnālists”. Nozīmīgi, ka „Žurnālistika un mediji” tiek īstenota sadarbībā ar lielāko mediju uzņēmumu Latvijā „Diena”. Sākot ar pirmo studiju nedēļu, studenti lekcijās gūtās zināšanas varēs nostiprināt praktiski, rakstot rakstus, fotografējot un attīstot projektus. Labākajiem studentiem ir nodrošināts darbs „Dienā” vai citu mūsu partneru medijos.” A. Pētersons ar klātesošajiem apspriedās par Komunikācijas fakultātes īstenoto doktora studiju programmu „Komunikācijas vadība” un tās nozīmi komunikācijas pētniecībā. Šogad doktorantūras programmā it aizstāvēti pirmie promocijas darbi komunikācijas zinātnē. Eiropas Žurnālistikas observatorijas direktors, Lugāno Universitātes (Šveice) profesors Stefans Russ-Mols (Stephan Russ-Mohl) ir viesprofesors Turības Komunikācijas fakultātē.

Kopš 2010. gada Biznesa augstskolas Turība komunikācijas zinātnes doktora studiju programma „Komunikācijas vadība” un biedrība “Mediju institūts” ir kļuvusi par organizācijas biedru, uzturot organizācijas interneta portālu latviešu valodā www.parzurnalistiku.lv. Tajā, tāpat kā organizācijas portālos pārējās desmit valodās, notiek mediju pētniecībā iegūto zināšanu pārnese – vienuviet un regulāri tiek sniegta informācija par dažādām tendencēm un pārmaiņām žurnālistikā un medijos, par salīdzinošo pētījumu rezultātiem, koncentrējoties uz inovācijām un optimālo praksi.

Eiropas Žurnālistikas observatorija ir bezpeļņas organizācija, kas veidota ar nolūku būvēt tiltus starp žurnālistikas kultūrām Eiropā un ASV, veicinot sadarbību starp mediju pētniekiem un praktiķiem. Padarot mediju pētniecības rezultātus pieejamus plašākai auditorijai, pētot labas prakses piemērus žurnālistikā un analizējot tendences mediju industrijā, organizācija tiecas uzlabot žurnālistikas kvalitāti, bagātināt izpratni par medijiem, kā arī sekmēt preses brīvību. EJO galvenais mērķis ir mazināt plaisu starp komunikācijas pētniecību un pasauli ārpus akadēmiskajām institūcijām.

19.05.2014

Nodarbību saraksts