Aktualitātes>Mediācijas eksperti diskutē par aktualitātēm un jaunajiem izaicinājumiem

Mediācijas eksperti diskutē par aktualitātēm un jaunajiem izaicinājumiem (17)

2017. gada 17. janvārī Biznesa augstskolā Turība norisinājās apaļā galda diskusija par mediāciju. Diskusija tika organizēta Erasmus+ projekta ietvaros, ko realizē Turība sadarbībā ar piecām Eiropas partneraugstskolām un kas paredz izstrādāt Interneta platformu un dažādus materiālus studentu apmācībai mediācijas jomā.

Diskusijā piedalījās gan lektori, kas pasniedz mediācijas kursu Turībā, Latvijas Universitātē un Stradiņa Universitātē, gan sertificēti mediatori, gan Sertificētu mediatoru padomes priekšsēdētāja, gan Valsts probācijas dienesta pārstāvji.

Diskusijas dalībnieki uzsvēra, ka tiesas aizvien vairāk atbalsta un iesaka mediāciju kā tiesai alternatīvu strīda risināšanas veidu. Tas apliecina faktu, ka mediācijas gadījumu skaits tuvākajā laikā tikai pieaugs, kas nozīmē, ka arvien lielāka uzmanība ir jāpievērš zinošu un profesionālu mediatoru sagatavošanai.

Diskusijas dalībnieki nonāca pie kopīgas atziņas, ka aizvien biežāk tiek konstatēta nepieciešamība organizēt mediācijas procesu tiešsaistes veidā, proti, izmantojot Skype videokonferenci vai citus līdzīgus saziņas veidus. Ņemot vērā faktu, ka daudzi Latvijas pilsoņi izvēlas dzīvot un strādāt citās valstīs, īpaši Īrijā un Lielbritānijā, arvien aktuālāks kļūst jautājums par to, kā risināt strīdus starp tiem cilvēkiem un ģimenēm, kas neatrodas vienā valstī. Šajās situācijas ir jāņem vērā tādus faktorus kā teritoriālos attālumus starp strīda dalībniekiem, samērā lielos ceļa izdevumus, lai ierastos uz mediāciju un laika patēriņu, lai tiktos klātienē. Tādejādi internetā organizētas mediācijas kļūst par aizvien nozīmīgāku līdzeklis strīdu risināšanai. Tomēr zināšanas un iemaņas, kā arī virkne saistīto jautājumu par konfidencialitāti un tehniskajiem risinājumiem ir neatbildēti. Tādējādi šādos apstākļos būtu nepieciešams izveidot mācību kursu vai vismaz atsevišķas lekcijas studentiem un praktizējošiem mediatoriem par to, kas jāņem vērā, organizējot mediācijas procesu tiešsaistes režīmā.

Viena no diskusijas tēmām bija par pašreizējo sertificētu mediatoru eksāmenu un to, kādus jautājumus mācību kursu veidā vajadzētu piedāvāt potenciālajiem mediatoriem, lai tie sekmīgi varētu sagatavoties eksāmenam. Dalībnieki atzina nepieciešamību gan pēc teorētisko, gan pēc praktisko nodarbību mācībām. Turklāt tika atzīmēta īpaša nepieciešamība apgūt jautājumus par psiholoģiskajiem aspektiem un komunikāciju.

Tikšanās laikā tika konstatēta vajadzība attīstīt diskusiju par mediatoru atbalstu supervīziju, kovīziju, kolēģu konsultāciju vai atbalsta grupu veidā. Lai gan šobrīd mediatoriem nav obligāta pienākuma izmantot kādu no šiem konsultēšanas veidiem, tomēr tā ieviešana varētu vēl vairāk paaugstināt mediācijas kvalitāti. Tāpat par šīm tēmām noteikti ir apmācāmi kā mediācijas studenti, tā arī pasniedzēji, kuri strādā ar studentu grupām mediācijas jomā.

Visbeidzot diskusijas dalībnieki apsprieda vairāku Latvijas augstskolu piedāvājumu mediācijas mācību ziņā, salīdzinot studiju kursu apjomu un mācību materiālu pieejamību. Diskusijas dalībnieki bija vienisprātis, ka mediācijas tēmu iespējams apgūt gan atsevišķa studiju kursa veidā, gan arī integrējot to procesuālajos studiju kursos par civilprocesu un kriminālprocesu. Tika konstatēta nepieciešamība padziļinātāk pētīt mediācijas izmantojamību administratīvajā procesā, it īpaši jautājumos par nodokļu strīdiem.

2016. gada septembrī Biznesa augstskola Turība sadarbībā ar partneriem no Itālijas, Austrijas, Čehijas, Bulgārijas un Lietuvas uzsāka Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekta „On-line mediācijas studiju platformas izstrāde” realizāciju, kura ietvaros divu gadu laikā tiks izstrādāta jebkuram interesentam pieejama mācību platforma un materiāli par mediāciju.

Papildu informācija: Projekta akadēmiskā vadītāja, Biznesa Augstskolas Turība lektore un sertificēta mediatore Dana Rone, dana.rone@latnet.lv

18.01.2017

Komentāri

avriq

02.02.2018. 18:03
nice post

modbro apk

31.01.2018. 14:42
Mobro for Android, you can stream unlimited content either it may be Videos, Movies, TV shows etc.

pest control

06.01.2018. 07:49
nice post

cctv camera

06.01.2018. 07:48
Nice article. It was a great reading.

jguhjbh

31.12.2017. 19:32
nice art

HappHappy New Year 2018

22.11.2017. 19:53
get new year 2018 Images

8 ball pool hack

28.10.2017. 13:41
You have been directed to this page due to your search for 8 Ball Pool mod apk.

Happy New Year 2018 Quotes@http://happynewyear2018-quotes.com/

19.10.2017. 07:31
What is this

Happy New Year 2018 Quotes http://happynewyear2018-quotes.com/

19.10.2017. 07:30
Great post. Thanks

[url=http://happynewyear2018-quotes.com/]Happy New Year 2018 Quotes[/url]

19.10.2017. 07:29
Very nice post. Thanks

Happy New Year 2018 Quotes

19.10.2017. 07:28
Very nice post. Thanks for this

a href=http://happynewyear2018-quotes.com/>Happy New Year 2018 Quotes

19.10.2017. 07:27
Very informative post. This is so interesting; I have never seen this before, Nice Post. Thank you so much for share. I wish you happy new year 2018 in advance

Happy New Year 2018

15.10.2017. 14:07
Happy New Year 2018 Images are Available Here, Also Check Happy New Year 2018 Wishes, Quotes, SMS, Messages, Greetings for Friends and Family.

MyHR CVS Login

11.10.2017. 09:17
the ScriptPath Prescription Schedule is available at all of CVS Pharmacy’s more than 9,700 retail pharmacy locations nationwide, upon request. Because the Prescription Schedule will be most helpful to the more than nine million CVS Pharmacy patients who take more than five medications each day, those patients will be offered a consultation with the store pharmacist when they pick up their prescriptions. The pharmacist will review the Prescription Schedule and the information it provides.

Walton Phone Bangladesh

09.10.2017. 01:42
Nice Aritcle

Happy New year 2018

14.09.2017. 21:09
Nice article admin thanks for sharing

wishes of happy New year

21.08.2017. 11:42
Hello guys! Do you know what, New year is about to arrive!! I wish may this year will bring you good fortune and wishing you and your family members a very happy and prospherous new year

Nodarbību saraksts