Aktualitātes>Mazinās plaisu starp akadēmiskajiem pētījumiem un praksi

Mazinās plaisu starp akadēmiskajiem pētījumiem un praksi (1)

15. oktobrī notika Tieslietu ministrijas valsts sekretāra Raivja Kronberga un Biznesa augstskolas Turība Juridiskās fakultātes dekāna Jāņa Načisčioņa tikšanās, kuras laikā tika pārrunāta ministrijas un augstskolas turpmākā sadarbība.

Līdz šim ministrija un augstskola sadarbojās, nodrošinot prakses vietas Juridiskās fakultātes studējošajiem, kuriem bija iespēja gūt praktisko pieredzi vairākās Tieslietu ministrijas padotības iestādēs, piemēram, Uzņēmumu reģistrā, Ieslodzījuma vietu pārvaldē, Tiesu administrācijā, Valsts probācijas dienestā u.c.

Pēc ministrijas iniciatīvas turpmāk tiks attīstīta daudz plašāka sadarbība studējošo pētījumu jomā – no ministrijas puses tiks precizēti tie problēmjautājumi, kuru risināšanai nepieciešams veikt akadēmiskus pētījumus, savukārt, studentiem būs iespēja savos bakalaura un maģistra darbos vai doktora disertācijās iekļaut pētījumus, kuru rezultāti var sniegt reālu pienesumu Latvijas tautsaimniecībai.

„Studējošajiem būs iespēja iepazīt praktiski nozīmīgu jautājumu risināšanu. Sadarbība starp Tieslietu ministriju un augstskolu ir lieliska iespēja mazināt plaisu starp akadēmisko pētniecību un reālo nozares darbību. Studenti savos darbos var veikt pētījumus, iztērēt laiku, ievilkt ķeksīti studiju plānā, un šie pētījumi nogulsies plauktos, lai krātu putekļus. Labākā gadījumā kāds cits pētnieks pēc vairākiem gados tos izmantos un atsauksies uz tiem savā pētījumā. Taču ir arī cita iespēja – veikt nozares praksē nepieciešamu pētījumu, kura rezultāti tiku izmantoti jomas darbības uzlabošanā,” uzsver Juridiskās fakultātes dekāns Jānis Načisčionis.

Studējošajiem tiks piedāvāta pētījumu tematika un iespēja veikt pētījumu ar lietderības koeficientu! „Papildus studējošo pētījumiem apspriedām arī iespēju ekspertiem no ministrijas doties pie studējošajiem/docētājiem, organizējot kopīgus seminārus, kuros ministrijas pārstāvji stāstīs par normatīvo aktu grozījumiem - kāpēc tie ir nepieciešami, kāds būs ieguvums sabiedrībai, uzņēmējiem u.tt., vienlaikus informējot augstskolas studējošos, docētājus un dienesta viesnīcu iemītniekus par likumiem, soda sankcijām utt. par pārāk lielo demokrātiju, kas pārvēršas par anarhiju - kādu iespaidu tas var atstāt uz indivīdu tālākajā dzīves ceļā - nākotnē,” uzsver Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs.

20.10.2015

Nodarbību saraksts