Aktualitātes>Mārketinga un pārdošanas speciālisti - pieprasītākās profesijas Latvijā

Mārketinga un pārdošanas speciālisti - pieprasītākās profesijas Latvijā (21)

Kas ir viens no galvenajiem uzņēmējdarbības mērķiem? Gūt peļņu! Peļņu uzņēmums var gūt tikai kaut ko pārdodot. Daudzi vadoši eksperti pārdošanu Latvijā salīdzina ar pudeles kaklu – varam saražot, bet nevaram pārdot. Arī ieskatoties darbinieku meklēšanas portālu vakanču sarakstos var redzēt, ka vispieprasītākā profesija ir pārdošanas speciālisti un pārdošanas vadītāji dažādās sfērās. Jā, varbūt tā ir psiholoģiski grūta profesija, bet interesanta un izaicinājumiem bagāta.

Labam pārdošanas speciālistam jāspēj atrast preču/pakalpojumu noieta kanālus, veidot pārdošanas komandu, dibināt kontaktus, pareizi organizēt pārrunas un visas pārdošanas komandas darbu uzņēmumā.

Kad iegūtas teorētiskās zināšanas, pārdošana vairs neliekas tik nepatīkama un sarežģīta nodarbe un, kas nav mazsvarīgi, pārdošanas speciālisti un vadītāji ir vieni no vislabāk apmaksātajiem darbiniekiem lielajos starptautiskajos uzņēmumos. 2013. gadā Hipotēku bankas veiktajā uzņēmēju aptaujā uz jautājumu par to, ko viņi darītu citādi, ja biznesu uzsāktu tagad, visvairāk respondentu atbildēja, ka vairāk uzmanības veltītu pārdošanai. Tātad arī uzņēmējiem šīs zināšanas ir ļoti svarīgas!

Otra profesija, kas uzņēmumā, līdzās pārdošanai, nodrošina konkurētspēju, ir mārketings. Mūsdienu sīvās konkurences apstākļos uzņēmumi savā starpā konkurē tieši ar mārketinga instrumentiem, jo tehnoloģiju attīstība neļauj kādam uzņēmumam uz ilgu laiku būt līderim saražotās produkcijas jomā. Mārketings ir pamats, lai uzņēmums orientētos tirgū un spētu savu produkciju piemērot patērētāju vajadzībām.

Cik daudz pasaulē ir preču, bez kurām mēs varētu iztikt, bet tās ir izveidotas par statusa precēm un, cik daudz ir tādas preces, kas mums atvieglotu dzīvi, bet mēs par tām neesam informēti! Mārketinga speciālists ir viena no radošākajām profesijām. Bet mārketinga speciālists bez teorētiskajām zināšanām uzņēmumam var izmaksāt ļoti dārgi. Šādu negatīvu piemēru Latvijā ir salīdzinoši daudz. Uzņēmumi, protams, meklē zinošus speciālistus, kas spēs orientēties tirgū un preču virzīšanas paņēmienu labirintos.

Biznesa augstskolas Turība programma „Mārketinga un tirdzniecības vadība” ir salīdzinoši jauna. Dienas nodaļā studenti tiks uzņemti piekto gadu, bet programma jau pierādījusi, ka spēj sagatavot uzņēmumiem noderīgus darbiniekus. Vairāki studenti jau studiju laikā ir atraduši darbu kā mārketinga, pārdošanas speciālisti vai vadītāju asistenti Latvijas uzņēmumos. Turība ir Latvijas Tirgotāju asociācijas biedrs, kas sniedz iespēju iesaistīt studentus dažādās aktivitātēs. Latvijas Tirgotāju asociācija arī 1. studiju līmeņa absolventiem programmā „Mārketings un tirdzniecība” pēc valsts eksāmena sekmīga nokārtošanas izsniedz profesionālo sertifikātu, kas nozīmē profesionālo zināšanu atzīšanu arī starptautiskā līmenī. Arī citas ar pārdošanu un mārketingu saistītas organizācijas labprāt vēlas iesaistīt Turības studentus savās aktivitātēs un nodrošināt prakses vietas dažādos uzņēmumos.

Es tiešām ceru, ka arvien mazāk varēs dzirdēt sakām, ka latvieši nav tirgotāju tauta un latvietis nemāk tirgoties. Mums jāmācās pasaulei pastāstīt par savām precēm un veiksmīgi pārdot tās. Tas ir mūsu valsts attīstības panākumu atslēga, jo pilnīgi iespējams, ka mums sen ir sava unikālā prece, bet neviens par to nezina! Es ceru, ka arvien vairāk jaunieši izvēlēsies šīs profesijas, lai pasaulei parādītu, ko mēs spējam, un strādās darbu, kurā katra diena ir izaicinājums!

 

Ziņu sagatavoja:
Iveta Liniņa,
Biznesa augstskolas Turība programmu „Mārketings un tirdzniecība” un „Mārketings un tirdzniecības vadība” direktore

30.04.2015

Komentāri

Zaful Coupon

13.02.2018. 11:38
I read profoundly your article, the focuses you have said in this article are helpful. I am constantly satisfied with what you convey to it extremely fascinating and helpful.

avriq

05.02.2018. 19:03
avriq

Gomovies

25.01.2018. 09:19
"I accept been account your posts regularly. I charge to say that you are accomplishing a absurd job. Amuse accumulate up the abundant work."
Glad to see this brilliant informative post.

The Bonding Code

29.10.2017. 11:42
Thank you so much for sharing this great blog.Very inspiring and helpful too.Hope you continue to share more of your ideas.I will definitely love to read.

Home Repair Advice Blog

27.10.2017. 19:10
I appreciate the information here.

Home Repair Advice

27.10.2017. 19:09
This information is excellent - thanks for sharing.

Relationship

25.07.2017. 23:14
Positive site, where did u concoct the data on this posting? I'm satisfied I found it however, sick be inquiring soon to discover what extra posts you incorporate.

Love quotes

04.07.2017. 16:23
Intriguing theme for a site. I have been hunting the Internet down fun and happened upon your site. Marvelous post. Much obliged a ton for sharing your insight! It is incredible to see that a few individuals still invest an exertion into dealing with their sites. I'll make sure to inquire again genuine soon.
Apart from the fungus, yeasts and moulds can also cause toenail fungus.

The woman men adore

21.06.2017. 18:46
Pleasant web journal and totally exceptional. You can improve yet despite everything I say this perfect.Keep striving generally advantageous.

Stroke by Stroke

16.06.2017. 21:15
I am trusting the same best exertion from you later on too. Truth be told your experimental writing abilities has roused me.
This is only the data I am discovering all around. A debt of gratitude is in order for your web journal, I simply subscribe your site. This is a pleasant web journal..

Hero Instinct

08.06.2017. 11:18
I simply discovered this online journal and have high trusts in it to proceed. Keep up the considerable work, its elusive great ones. I have added to my top picks. Much obliged to You.

Questions to Ask

03.06.2017. 20:59
Much obliged to you for another incredible article. Where else would anyone be able to get that sort of data in such an impeccable method for composing? I have a presentation one week from now, and I am on the search for such data.

Hero Instinct

03.06.2017. 18:10
That appears to be excellent however i am still not too sure that I like it. At any rate will look far more into it and decide personally!
thanks for the tips and information..i really appreciate it..

shareit for windows

30.03.2017. 11:15
nice post

Kārlis

09.05.2015. 20:18
Ja mārketings balstās uz pareizajām vērtībām, nevis "ka tik pārdot", tad nav problēmu ne ražot, ne pārdot :) Pamatproblēma nav speciālistu neprofesionalitāte, bet gan attieksme pret kolēģiem, klientiem un sabiedrību.. Šajā ziņā Latvija ir vēl bērnudārza pirmajā grupiņa..

Lauris

04.05.2015. 19:12
Pa tiešām ļoti interesants raksts, iesaku visiem izlasīt!! :) Pats arī studēju šo programmu un esmu ar to ļoti apmierināts!!!:)

Didzis

03.05.2015. 19:01
Paldies, interesants raksts!! :) Vajadzētu tik appolo, delfi utt. aiziet!!! :)

Nodarbību saraksts