Aktualitātes>Līdz 19. decembrim notiek referātu pieteikšana Starptautiskajam zinātnes un biznesa forumam

Līdz 19. decembrim notiek referātu pieteikšana Starptautiskajam zinātnes un biznesa forumam (0)

2015. gada pirmā puse iezīmējas ar Latvijas prezidentūru Eiropas Savienībā, kas ir ne tikai atbildīgs pienākums, bet arī iespēja radoši un skaidri paust savu viedokli par jautājumiem, kas svarīgi Eiropas Savienības valstīm, sabiedrībai un ikvienam cilvēkam.

Latvija kā ES dalībvalsts un starptautiski nozīmīgs transporta mezgls Baltijas jūras reģionā ir ieinteresēta, lai veicinātu viedokļu apmaiņu par to, kā Indija un Latvija varētu izveidot sadarbības tīklu dažādos akadēmiskos, pētniecības un uzņēmējdarbības aspektos nākotnē.

Latvija uzsver, ka ir svarīgi apspriest tādus jautājumus kā uzņēmējdarbības vide un tūrisms, iespējas transporta un loģistikas attīstībai starp Eiropu un Āziju; Indija kā Eiropas Savienības sadarbības partnere dažādās jomās - Ājurveda un mūsdienu zinātne, farmakoloģija; klimata pārmaiņas un to ietekme uz vidi un cilvēku Eiropā un Āzijā; vides pārmaiņu ietekme uz sabiedrību, tradīcijām, reliģiju un izglītību, mākslu un literatūru.

Foruma ietvaros Biznesa augstskolā Turība 29. maijā notiks XVI Starptautiskā zinātniskā konference: Gudra, ilgtspējīga un iesaistoša Eiropa: izaicinājums attīstībai.

Konferences tēma ir izvēlēta, ņemot vērā Eiropas komisijas stratēģijā “Eiropa 2020” izvirzītās prioritātes, kas paredz būtiskākos Eiropas ekonomiskās telpas izaugsmes faktorus tuvāko gadu laikā. “Eiropa 2020” izvirza trīs galvenās prioritātes: gudra izaugsme, kas nozīmē uz zināšanām un inovāciju balstītas ekonomikas attīstību, ilgtspējīgu izaugsmi, kas paredz resursu ziņā efektīvākas, videi nekaitīgākas un konkurētspējīgākas ekonomikas veicināšanu un iesaistošu izaugsmi, ar ko saprotam tādas ekonomikas veicināšanu, kurā ir augsts nodarbinātības līmenis un kas nodrošina sociālo un teritoriālo kohēziju. Šie mērķi ir savstarpēji saistīti, un tajos balstās arī šīs konferences tēmas.

KONFERENCES DARBA VALODA: latviešu un angļu.

REFERĀTA TEMATU PIETEIKŠANAS TERMIŅS: publikāciju autoriem un ziņotājiem tiešsaistē Biznesa augstskolas Turība mājas lapā sadaļā Zinātne kopā ar kopsavilkumu, 1400 -1600 zīmes, ieskaitot atstarpes, iesniedzot līdz 2014. gada 19. decembrim.

Plašāka informācija par Starptautisko zinātnes un biznesa forumu šeit.

12.12.2014

Nodarbību saraksts