Aktualitātes>Līdz 1. jūlijam var pieteikties studiju maksas atlaidei "Publicitāte"

Līdz 1. jūlijam var pieteikties studiju maksas atlaidei "Publicitāte" (13)

Biznesa augstskolas Turība studentiem ir iespēja saņemt līdz pat 40% atlaidi studiju maksai 2016./2017. studiju gadam par 2015./2016. studiju gada sasniegumiem Turības pozitīvas publicitātes veicināšanā. Atlaidei var pretendēt ar publikācijām, kas publicētas plašsaziņas līdzekļos, sākot no pagājušā gada 1.jūlija.

Studentiem, kas piesakās atlaidei, jābūt sekmīgi nokārtotiem visiem 2015./2016. studiju gada pārbaudījumiem, kas bija ieplānoti līdz 15. jūlijam!

Piesakoties atlaidei, līdz 1. jūlijam Turības attīstības direktorei Inesei Raibai jāiesniedz iesniegums un publikāciju kopijas:

  • par Turības studenta sasniegumiem sportā, kultūrā un citās jomās. Publikācijā obligāti ir jābūt minētam, ka attiecīgā persona ir Turības students;
  • Turības studenta raksti augstskolas žurnālā „B formāts” un masu medijos, kurus parakstot attiecīgā persona norāda, ka ir Turības students;
  • TV raidījumu videoieraksti un radio raidījumu audio ieraksti, kuros ir minēts, ka raidījuma dalībnieks studē Turībā.

Tiks izskatīti visi pieteikumi, taču augstskolai ir tiesības atlaidi nepiešķirt.

Pieteikumi jāiesniedz A104 kabinetā, tālr. informācijai: 67606102

20.06.2016

Komentāri

mahresults Get the complete info regarding the mah results here

avriq

05.02.2018. 15:03
avriq

lucky patcher apk

28.01.2018. 14:37
Magnificent article, a debt of gratitude is in order for assembling this! This is clearly one extraordinary post. A debt of gratitude is in order for the important data and experiences you have so given here.

zumba shoes

27.01.2018. 10:08
Great article, much obliged for assembling this! This is clearly one incredible post. A debt of gratitude is in order for the important data and bits of knowledge you have so given here.

pest control

06.01.2018. 13:32
I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable.

cctv camera

06.01.2018. 13:32
I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. I really enjoyed reading this post. big fan, thank you!

Aptoide

13.10.2017. 15:49
thanks for sharing this dude

showbox

13.10.2017. 15:49
thanks for very helpful article

MovieBox

13.10.2017. 15:48
thanks for this post

Traffic Manifesto Review

17.09.2017. 15:09
New case study - simple method for easy commissions Easiest way to profit online Only need 15 min a day Scaleable to a full time income

SENDEngine Review

17.09.2017. 15:08
And how you can copy this for yourself to get a surge of targeted fast, free traffic with the press of a single button... WITHOUT ever worrying about tedious SEO...

Best electric lazers

14.08.2017. 11:58
The best thing is that Merkur Long Handled Safety Razor is an economic choice

Cinema Box Not Working

25.07.2017. 14:34
his mobile app has been working properly right from the start and that is because of the sudden increase in the number of people who use this app, PlayBox HD was made unavailable for the meantime. The app

Nodarbību saraksts