Aktualitātes>Līdz 1. jūlijam var pieteikties studiju maksas atlaidei "Publicitāte"

Līdz 1. jūlijam var pieteikties studiju maksas atlaidei "Publicitāte" (0)

Biznesa augstskolas Turība studentiem ir iespēja saņemt līdz pat 40% atlaidi studiju maksai 2015./2016. studiju gadam par 2014./2015. studiju gada sasniegumiem Turības pozitīvas publicitātes veicināšanā. Atlaidei var pretendēt ar publikācijām, kas publicētas plašsaziņas līdzekļos, sākot no pagājušā gada 1.jūlija.

Studentiem, kas piesakās atlaidei, jābūt sekmīgi nokārtotiem visiem 2014./2015. studiju gada pārbaudījumiem, kas bija ieplānoti līdz 15. jūlijam!

Piesakoties atlaidei, līdz 1. jūlijam Turības attīstības direktorei Inesei Raibai jāiesniedz iesniegums un publikāciju kopijas:

  • par Turības studenta sasniegumiem sportā, kultūrā un citās jomās. Publikācijā obligāti ir jābūt minētam, ka attiecīgā persona ir Turības students;
  • Turības studenta raksti augstskolas žurnālā „B formāts” un masu medijos, kurus parakstot attiecīgā persona norāda, ka ir Turības students;
  • TV raidījumu videoieraksti un radio raidījumu audio ieraksti, kuros ir minēts, ka raidījuma dalībnieks studē Turībā.

Tiks izskatīti visi pieteikumi, taču augstskolai ir tiesības atlaidi nepiešķirt.

Pieteikumi jāiesniedz A104 kabinetā, tālr. informācijai: 67606102

15.06.2015

Nodarbību saraksts