Aktualitātes>Licencēta bakalaura studiju programma "Biznesa loģistikas vadība". Uzsākam studentu uzņemšanu!

Licencēta bakalaura studiju programma "Biznesa loģistikas vadība". Uzsākam studentu uzņemšanu! (0)

Licencēta jaunā Biznesa augstskolas Turība bakalaura studiju programma "Biznesa loģistikas vadība".

Iegūstamais grāds: Profesionālā bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā

Kvalifikācija: Uzņēmumu un iestāžu vadītājs

Studiju ilgums: 4 (pilna laika studijas) vai 4,3 gadi (nepilna laika studijas)

Priekšrocības:

 • Elastīgs apmācību process
 • Uz pieredzi balstīta zināšanu pārnese
 • Praktiķu meistarklases

Ieguvums: pēc studiju programmas "Biznesa loģistikas vadība" absolventi varēs kļūt par augstākā līmeņa vadītājiem, un spēs organizēt un efektīvi vadīt loģistikas procesus gan vietējos, gan starptautiskos uzņēmumos.

Studiju procesa norisē  tiks iesaistīti gan darba devēji, gan nozares speciālisti, kuri dalīsies savā praktiskajā pieredzē ar studentiem.

Pasniedzēji:

 • Normunds Kozlovskis - SIA NNL LV direktors;
 • Visvaldis Trokša – SIA „Poligrāfijas grupa Mūkusala” direktors;
 • Irina Kreņova, - A/S „Sakret”  iepirkumu vadītāja;
 • Baiba Semberga – SIA „GI Termināls” vadītāja.

Prakse Uzņēmumos, kuros tiek organizēti loģistikas procesi

Studiju programmas saturs:

 • Loģistika
 • Loģistikas biznesa vadība
 • Vadības grāmatvedība
 • Finanšu grāmatvedība
 • IT loģistikā
 • Profesionālā terminoloģija
 • Kvalitātes vadība
 • Biznesa ekonomika
 • Biznesa komunikācija
 • Noliktavas uzskaite
 • Stratēģiskā plānošana
 • Taktiskā plānošana
 • Transporta sistēmas un procesi
 • Apdrošināšana
 • Risku vadība
 • Loģistikas ārējie procesi
 • Loģistikas iekšējie procesi
 • Iepirkšanas loģistika
 • Ražošanas loģistika
 • Sadales loģistika
 • Servisa loģistika
 • Darījumu teorija

Programma tapusi sadarbībā ar SIA „Poligrāfijas grupa MŪKUSALA” un A/S „Ventspils nafta”.

30.05.2018

Nodarbību saraksts