Aktualitātes>Konkurētspējīgāks uzņēmējs ar zināšanām tiesību jomā

Konkurētspējīgāks uzņēmējs ar zināšanām tiesību jomā (0)

Uzņēmējdarbības dokumentācijas kārtošana reizēm var būt ļoti sarežģīta. Jaunienācējs biznesā, kurš nodibina savu pirmo uzņēmumu, jo viņam ir laba biznesa ideja, apjūk, sastopoties ar birokrātisko slogu. Latvijas Republikas normatīvie akti ne vienmēr ir viegli uztverami, reizēm ar grūtībām saskaras arī pieredzējuši uzņēmēji.

Uzņēmējiem jāorientējas plašā normatīvo aktu lokā

Uzņēmējdarbību Latvijā regulē dažādi normatīvie akti: Komerclikums, Darba likums, Darba aizsardzības likums, Maksātnespējas likums, Muitas likums, Gada pārskatu likums, Likums par nodokļiem un nodevām, Komercdarbības atbalsta kontroles likums, Preču un pakalpojumu drošuma likums u.c., tāpēc liela daļa uzņēmēju pašu spēkiem netiek galā ar uzņēmējdarbības juridisko pusi un ņem talkā juristus.

Zināšanas tiesību jomā ietaupa laiku un līdzekļus

Vidējos vai lielos uzņēmumos, protams, neiztikt bez jurista vai pat juridiskās nodaļas, taču ir virkne gadījumu, kad uzņēmēji, kuriem ir izglītība tiesību zinātņu jomā, spēj sekmīgi orientēties uzņēmējdarbības tiesiskajā regulējumā, tādejādi paātrinot un atvieglojot savu darbu. Uzņēmējs, kurš orientējas tieslietās, ir konkurētspējīgāks, sekmīgāk aizstāv savas pozīcijas, turklāt, ietaupa laiku un līdzekļus. Biznesa augstskolā Turībā piedāvātā studiju programma „Tiesību zinātnes” sniedz prasmes līgumu slēgšanā, argumentēšanā un strīdu risināšanā, turklāt, ir iespēja padziļināti apgūt profesionālās orientācijas studiju kursus biznesa apkalpošanai.

Konkurētspējīgāks uzņēmējs ar zināšanām tiesību jomā

Uzņēmējdarbības vadības fakultātes dekāne, lidostas "Jūrmala" valdes locekle, SIA Next Maritime Baltic valdes priekšsēdētāja Zane Driņķe:” Uzņēmējdarbības vidē jau darbojos gandrīz divdesmit gadus. Daudz ko esmu iemācījusies dzīves skolā, bet jāsaka, ka līdz šim brīdim, man kā uzņēmējai un vadītājai pietrūkst zināšanas tiesību jomā. Mārketingu, finanses, personāla vadību varam iemācīties, uztrenēt iemaņas minētajās jomās, bet juridisko lietu pārzināšana, manuprāt, nav uztrenējama, tas vienkārši ir jāzina, jāprot analizēt, jāprot skatīt “starp rindām”. Es zinu daudzus uzņēmējus, kuriem ir grūtības ar dažādu likumdošanas normu pārzināšanu, pielāgošanu, izpratni. Arī standarta darba līgumu sastādīšana reizēm rada grūtības, jo dažādu likumu izmaiņas notiek samērā bieži. Šobrīd, man darbojoties ļoti reglamentētajās biznesa jomās, katru dienu saskaros ar tiesību jautājumiem, sākot ar likumdošanu Gaisa satiksmes un civilās aizsardzības jomā, beidzot ar izglītības prasību un regulējumu pielāgošanu augstākajā izglītībā”.

Iespēja pielietot zināšanas jau studiju laikā

Specializējoties komerctiesībās vai maksātnespējas tiesībās, var iegūt zināšanas, pieredzi un kompetences, ko pielietot uzņēmējdarbībā jau studiju laikā. Izvēloties studiju programmu „Tiesību zinātnes”, iespējams apgūt tādus studiju kursus kā „Grāmatvedība, audits un revīzija”, „Biznesa administratīvie procesuālie aspekti”, „Maksātnespējas krimināltiesiskie aspekti” u.c., kas noderēs ikvienam uzņēmējam, neatkarīgi no tā, vai viņš tikai uzsāk savas biznesa idejas realizāciju, vai ir pieredzējis šīs nozares pārstāvis.

Studiju programmā „Tiesību zinātnes” iespējams apgūt kompetences, kā orientēties Latvijas Republikas, Eiropas Savienības un starptautiskajās tiesību sistēmās, kā izprast un pareizi piemērot tiesību avotus, kā korekti sastādīt līgumus, kā arī izmantot juridiskās metodes konfliktu risināšanā.

Vairāk par programmu ŠEIT.

07.08.2017

Nodarbību saraksts