Aktualitātes>JF konferencē „10 gadi Eiropas Savienībā – sasniegumi, problēmas un nākotnes ieceres” tika prezentēti 48 referāti

JF konferencē „10 gadi Eiropas Savienībā – sasniegumi, problēmas un nākotnes ieceres” tika prezentēti 48 referāti (0)

29. maijā, plkst. 9.30 - 19.00 Biznesa augstskolas Turība konferenču zālē, Graudu ielā 68, Rīgā, Biznesa augstskola Turība sadarbībā ar Tieslietu ministriju, Mikolas Romeris universitāti Lietuvā, Tallinas Tehnoloģiju universitāti Igaunijā, Sārlandes Tehnikas un ekonomikas augstskolu Vācijā, Belostokas universitāti Polijā un ar VAS „Latvijas dzelzceļš” atbalstu rīkoja XV starptautisko zinātnisko konferenci „10 gadi Eiropas Savienībā – sasniegumi, problēmas un nākotnes ieceres”.

Konferences programmā tika aplūkots plašs jautājumu loks, par kuru diskutēja valsts pārvaldes pārstāvji, pētnieki un studenti no dažādām Latvijas augstskolām. Kopumā dalībnieki uzstājās ar 48 referātiem.

Interesenti plenārsēdi un apaļā galda diskusiju varēja vērot internetā online.

Konferenci atklāja un dalībniekus sveica Latvijas Republikas tieslietu ministre Baiba Broka, Biznesa augstskolas Turība valdes priekšsēdētājs Aldis Baumanis, rektors Jānis Načisčionis un Juridiskās fakultātes dekāne Ingrīda Veikša.

Plenārsēdē uzstājās Eiropas Parlamenta deputāte, profesore, ekonomikas doktore Inese Vaidere ar prezentāciju „Latvijas attīstība Eiropas Savienības sastāvā” un Rīgas Juridiskās augstskolas prorektors, asociētais profesors, doktors Mārtiņš Mits ar prezentāciju „Cilvēktiesības 21. gadsimta Latvijā: starp vēsturisko mantojumu un nākotnes izaicinājumiem”. Klātesošos uzrunāja Rīgas Stradiņa universitātes asociētais profesors, doktors Uldis Ķinis ar tēmu „Eiropas Savienība un kibernoziegumi”,Zārlandes Tehnikas un ekonomikas augstskolas profesors, doktors Holgers Buks (Holger Buck) ar prezentāciju Intelektuālā īpašuma tiesību nozīmes pieaugums ES ekonomikā (The significance of intellectual property rights in the EU economy). Kultūras ministrijas Autortiesību nodaļas vadītājs, doktors Rihards Gulbis un Autortiesību nodaļas vecākā juriskonsulte Ilona Pētersone uzstājās ar prezentācijuAutortiesību attīstības tendences Latvijā un ES: sasniegtais un nākotnes izaicinājumi”.

Konferences turpinājumā darbs ritēja apaļajā diskusijā „Nākotnes ieceres ekonomikā, tiesību sistēmā, tiesu sistēmā.” un vēlāk arī sekciju formātā, kur konferences dalībnieki prezentēja savus zinātniskos referātus piecās dažādās jomās. Diskutēja par uzņēmējdarbības vides uzlabošanu, tiesiskuma un efektīvas likumu piemērošanas nodrošināšanu, augstskolu konkurētspējas celšanu, Latvijas zinātnes attīstību, iedzīvotāju fizisko drošību un tiesisko aizsardzību, savstarpējas komunikācijas pilnveidošanu līdzdalības veicināšanai un citām aktuālām tēmām.

Programma

Konference ir iekļauta Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā sastādītajā „Latvijas dalības Eiropas Savienībā desmitgadei veltīto oficiālo pasākumu kalendārā”.

 

 

Konferenci atbalsta: VAS „Latvijas dzelzceļš”.

30.05.2014

Nodarbību saraksts