Aktualitātes>Jaunā Erasmus+ projekta partneru pirmā tikšanās Dubrovnikos

Jaunā Erasmus+ projekta partneru pirmā tikšanās Dubrovnikos (0)

Erasmus+ projekta „Key Skills for European Union Hotel Staff” (projekta Nr.: 2014-1-HR01-KA2014-007224) partneru pirmā tikšanās notika Horvātijas pilsētā Dubrovniki no šī gada 3. līdz 4. novembrim. Projekta tikšanos organizēja projekta koordinators Tourism and Catering School Dubrovnik (Horvātija) un tajā piedalījās pārstāvji no pārējām projektā iesaistītajām dalībvalstīm - Primrose Publishing (Lielbritānija), Ekonomska šola Murska Sobota (Slovēnija), IPSSA Nino Bergese (Itālija), Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca (Rumānija) un Biznesa augstskola Turība (Latvija).

Biznesa augstskolā Turība projektu īsteno Valodu katedra, tādēļ tikšanās laikā to pārstāvēja Valodu katedras vadītāja, asoc. prof., Dr.paed. Ineta Lūka un Valodu katedras lektors Sundars Vaidesvarans.

Projekta divu gadu norises laikā (2014. gada 1. septembris – 2016. gada 31. augusts)  tiks izstrādāti mācību materiāli, kas nodrošinās viesnīcas personālu, praktikantus un tūrisma nozares studentus ar ļoti plašu atbilžu klāstu uz viesnīcas apmeklētāju jautājumiem un viesu prasībām 12 valodās – viesnīcas reģistratūrā, restorānā, kafejnīcā un bārā, kā arī citās viesnīcas telpās. Plašākā skatījumā šī projekta rezultāti būs vienlīdz noderīgi un vērtīgi ikvienam, kas strādā tūrisma sfērā un kontaktējas ar ārzemju viesiem. Projekts turklāt nodrošinās viesnīcas vadību ar idejām un materiāliem 12 valodās (EN, IT, HR, LV, SL, RO, HU, GE, FR, RU, ES, GR), dodot iespēju sniegt informāciju viesu grupām un veidot prezentācijas, veicinās uzlabojumus viesnīcas darbībā, palīdzēs darbinieku atlases procesā, vairos starptautisko sadarbību un ļaus efektīvāk pārvaldīt viesnīcu un tās darbiniekus.

Tāpat šis projekts sniegs arī vērtīgu ieskatu kultūras atšķirībās starp dažādām Eiropas valstīm, kā arī valstīs ārpus Eiropas, no kurām pārsvarā nāk ārvalstu tūristi, ar padziļinātiem norādījumiem par to, ko būtu vēlams darīt un teikt, kā arī tieši pretēji – ko labāk nedarīt un neteikt, dažādās valstīs un dažādos kontekstos, kā arī kontaktējoties ar ārzemniekiem.

Projekta pirmajā daļā uzsvars tiks likts uz mācīšanas/mācīšanās materiālu izstrādi profesionālai valodas apguvei viesmīlības sektorā (A2/B1 līmeņi) 12 dažādās valodās. Projekta otrajā daļā tiks izstrādāti 6 padziļināti moduļi – viesnīcas reģistratūra, ēdināšanas pakalpojumi, konferences un uzņēmējdarbības pakalpojumi, papildus sniegtie viesnīcas pakalpojumi, finanšu vadība un viesnīcas vadība - angļu valodas apguvei (B2/C1 līmeņi). Šie moduļi tiks rūpīgi izstrādāti, lai sniegtu padziļinātas zināšanas par nozari, izmantojot Atvērtās izglītības resursus (OER), un uzlabos studentu un darbinieku angļu valodas zināšanas, kas ir būtiskas studiju jomā un nodarbinātības sektorā, kā arī veicinās jaunu cilvēku nodarbinātības prasmes tūrisma un viesmīlības nozarē.

Pirmo projekta tikšanos ar siltu uzrunu atklāja projekta koordinators. Tā kā vairums projekta partneru bija pazīstami un kopīgi piedalījušies daudzos citos ES projektos, pēc īsas iepazīstināšanas ar sevi pašā sākumā, dalībnieki varēja nekavējoties ķerties pie darba. Pirmais punkts darba kārtībā bija sniegt īsu pārskatu par pašu projektu, tā galvenajiem rezultātiem un vairākiem projekta starpposmiem, lai pārliecinātos, vai visiem projekta partneriem ir kopīga izpratne par galvenajiem projekta mērķiem un uzdevumiem. Dalībnieki vienojās arī par provizoriskajiem datumiem nākamajai tikšanās reizei Rumānijā 2015. gada aprīlī.

Pēc tam projekta koordinators aprakstīja projekta vadības un koordinācijas struktūru un partneri vienojās par dažādām ziņojumu veidnēm, savstarpējās komunikācijas līdzekļiem un jautājumiem, kas attiecas uz projekta iekšējās kvalitātes garantiju. Turpinājumā tika apspriesti arī jautājumi par projekta informācijas un rezultātu izplatīšanu un popularizēšanu.

Tikšanās otrās dienas sākumā partneri īsumā prezentēja informāciju par tūrisma situāciju savā valstī un vienojās par termiņiem padziļinātās vajadzību analīzes ziņojumam. Tad sekoja detalizēta diskusija par pirmajiem projekta rezultātiem, kuri būtu jāsasniedz līdz nākamajai projekta tikšanās reizei Rumānijā un tur arī jāprezentē, kā arī vēlreiz tika precizēta katra partnera loma un  pienākumi.

Darba kārtībā bija arī uzņemošās iestādes – Dubrovniku Tūrisma un ēdināšanas skolas - apmeklējums, kura laikā partneriem bija iespēja iepazīties ar skolas telpām un izbaudīt horvātu kolēģu brīnišķīgo viesmīlību - nobaudīt gardu horvātu tradicionālo maltīti, kuru gatavoja un pasniedza studenti-praktikanti, kā arī doties apskatīt Dubrovniku vecpilsētu ekskursijā, kuru vadīja uzņemošās organizācijas studenti.

Tikšanās noslēgumā partneri vienojās par visiem neatliekamajiem termiņiem un atvadījās viens no otra.

Detalizētāka informācija par projektu, tā mērķiem un rezultātiem drīz būs atrodama oficiālajā projekta mājaslapā www.language4hotel.eu

 

Sundars Vaidesvarans
Biznesa augstskolas Turība
Valodu katedras lektors

 

Biznesa augstskolas Turība Erasmus+ programmas īstenoto projektu „Key Skills for European Union Hotel Staff” līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

13.11.2014

Nodarbību saraksts