Aktualitātes>Izveidota Biznesa augstskolas Turība Sociālo zinātņu profesoru padome

Izveidota Biznesa augstskolas Turība Sociālo zinātņu profesoru padome (2)

Augstākās izglītības padome ir iekļāvusi profesoru padomju sarakstā Biznesa augstskolas Turība Sociālo zinātņu profesoru padomi.

Padome iekļauta sarakstā, balstoties uz 2014. gada 12. decembrī saņemto vēstuli no Biznesa augstskolas Turība, kurā pieteikta Sociālo zinātņu profesoru padomes izveidošana šādā sastāvā:

  • Dr.oec., prof. Vita Zariņa (Biznesa augstskola Turība) – padomes priekšsēdētāja;
  • Dr.paed., prof. Jeļena Davidova (Daugavpils Universitāte) – padomes priekšsēdētājas vietniece;
  • Dr.iur., prof. Aivars Endziņš (Biznesa augstskola Turība);
  • Dr.iur., prof. Jānis Načisčionis (Biznesa augstskola Turība);
  • Dr.habil.paed., Dr.habil., psych., prof. Aleksejs Vorobjovs (Daugavpils Universitāte).

Profesionālo organizāciju pārstāvji:

  • Aiva Vīksna (Latvijas Darba devēju konfederācija);
  • Andrejs Jēkabsons (Ekonomistu asociācija).

Kā skaidro Biznesa augstskola Turība rektors, Dr.iur., prof. Jānis Načisčionis: „Sociālo zinātņu profesoru padomes izveide ir loģisks turpinājums studiju procesa uzlabošanā. Jāņem vērā, ka studiju procesā var nodalīt divas puses – studējošos un akadēmisko personālu. Biznesa augstskola Turība lepojas gan ar savu studentu, gan akadēmiskā personāla sasniegumiem. Tā kā mēs piedāvājam pilnu studiju līmeņu kopumu – sākot no pirmā līmeņa studijām līdz pat doktorantūrai, mēs īpaši rūpējamies par akadēmiskā personāla izaugsmi un pilnveidošanos.”.

„Sociālo zinātņu profesoru padomes izveidē uzrunājām Daugavpils Universitāti, jo līdz šim ir bijusi veiksmīga sadarbība doktora studiju programmā, turklāt, šai universitātei ir attīstīta sociālo zinātņu joma, kā arī plašs sadarbības tīkls šajā nozarē ārvalstīs. Daugavpils Universitāte sociālajās zinātnēs orientējas uz plašas problemātikas izpēti, īpašu uzmanību pievēršot tieši sociālajām problēmām Latvijā,” uzsvēra rektors.

Sociālo zinātņu profesoru padomes izveide un iekļaušana profesoru padomju sarakstā ir vēl viens solis ceļā uz universitātes statusu. Tuvojoties universitātes līmenim, Biznesa augstskola Turība docētājiem sniedz iespēju pilnveidoties un celt kvalifikāciju zinātniski pētnieciskajā jomā. Iegūstot doktora grādu un kļūstot par docētāju, turpinās izaugsme akadēmiskajā amatā. Augstskolas uzdevums ir nodrošināt, lai akadēmiskajam personālam būtu visas iespējas kāpt pa karjeras kāpnēm. Tas vairo uzticēšanos augstskolai un rada abpusēju atgriezenisko saikni. Jo vairāk akadēmiskie spēki pilnveidojas, jo vairāk tie spēj sniegt studentiem!

18.12.2014

Nodarbību saraksts