Aktualitātes>Izsludināts konkurss uz studiju vietām un stipendijām Erasmus+ programmā

Izsludināts konkurss uz studiju vietām un stipendijām Erasmus+ programmā (0)

Izsludināts konkurss uz 30 studiju vietām un stipendijām Erasmus+ programmā 2016./2017. studiju gada 1. semestrī.

Konkursā drīkst piedalīties bakalaura studiju programmu 1., 2. un 3.studiju gadu studenti, un maģistra studiju programmu 1. studiju gada studenti, kuri:

 • Kuru iepriekšējā dalība LLP/Erasmus un Erasmus+ programmās iepriekšējos gados gados nepārsniedz 9 mēnešus;
 • nav studiju parādu par iepriekšējo studiju periodu;
 • nav nenokārtotu finansiālu saistību ar augstskolu;
 • kam vidējā atzīme par studiju iepriekšējo periodu ir ne zemāks kā 7 balles.

Konkursa vērtēšanas kritēriji:

 • Studenta vidējā atzīme par iepriekšējo studiju periodu (maģistra studiju programmu studentiem-bakalaura studiju programmas vidējā atzīme);
 • Studenta atzīme svešvalodā;
 • Saskaņā ar Nolikuma par studijām un praksi Erasmus+ programmā 2.4.3.punktu var noteikt papildus prasības studentu atlasei.

Studiju vietas pa fakultātēm tiek sadalītas sekojoši:

 • Starptautiskā tūrisma fakultāte: 10 vietas.
 • Komunikācijas fakultāte: 7 vietas.
 • Juridiskā fakultāte: 3 vietas.
 • Uzņēmējdarbības vadības fakultāte: 10 vietas.

Konkursa beigu termiņš - 2016. gada 11. marts.

Studentiem, kas vēlas pretendēt uz Erasmus+ studiju vietu un stipendiju jāiesniedz pieteikumu Starptautiskās sadarbības nodaļā A213., A214. vai A215.kabinetā, vai pa e-pastu Laura.Grike@turiba.lv

PIETEIKUMA VEIDLAPA

Konkursa rezultāti tiks paziņoti augstskolas mājaslapā līdz 2016. gada 15. martam.

Saraksts ar partneraugstskolām pieejams šeit.

Papildu prasības Starptautiskā tūrisma fakultātes studentiem publicētas BATIS.

04.03.2016

Komentāri

Nodarbību saraksts