Aktualitātes>Izsludināts konkurss uz 17 studiju vietām un stipendijām Erasmus+ programmā

Izsludināts konkurss uz 17 studiju vietām un stipendijām Erasmus+ programmā (0)

Saskaņā ar Nolikuma par studijām un praksi Erasmus+ programmā 2.6.punktu tiek izsludināts konkurss uz 17 studiju vietu un stipendiju Erasmus+ programmā 2015./2016. studiju gada 2.semestrī.

Konkursā drīkst piedalīties bakalaura studiju programmu 2. un 3.studiju gadu studenti, un maģistra studiju programmu 1.studiju gada studenti, kuri:

 • iepriekšējā dalība LLP/Erasmus un Erasmus+ programmās iepriekšējos gados nepārsniedz 9 mēnešus;
 • nav studiju parādu par iepriekšējo studiju periodu;
 • nav nenokārtotu finansiālu saistību ar augstskolu;
 • kuriem vidējā atzīme par studiju iepriekšējo periodu ir ne zemāks kā 7 balles.

Konkursa vērtēšanas kritēriji:

 • studenta vidējā atzīme par iepriekšējo studiju periodu (maģistra studiju programmu studentiem-bakalaura studiju programmas vidējā atzīme);
 • studenta atzīme svešvalodā;
 • saskaņā ar Nolikuma par studijām un praksi Erasmus+ programmā 2.4.3.punktu var noteikt papildus prasības studentu atlasei.

Studiju vietas pa fakultātēm tiek sadalītas sekojoši:

 • Starptautiskā tūrisma fakultāte: 6 vietas;
 • Komunikācijas fakultāte: 4 vietas;
 • Juridiskā fakultāte: 1 vieta.
 • Uzņēmējdarbības vadības fakultāte: 6 vietas.

Ar ERASMUS partneraugstskolu sarakstu var iepazīties šeit.

Konkursa beigu termiņš - 2015. gada 12. oktobris.

Studenti, kuri vēlas pretendēt uz Erasmus+ studiju vietu un stipendiju iesniedz pieteikumu (pieteikuma veidlapa) Starptautiskās sadarbības nodaļā A213., A214. vai A215. kabinetā, vai rakstot elektroniski Laura.Grike@turiba.lv 

Papildus konkursa prasības Starptautiskā tūrismas fakultātes studentiem pieejamas BATIS sistēmā.

Konkursa rezultātu paziņošanas termiņš - 2015. gada 14. oktobris, paziņojot augstskolas interneta mājas lapā.

29.09.2015

Nodarbību saraksts