Aktualitātes>Izsludināts konkurss studijām Erasmus+ programmā

Izsludināts konkurss studijām Erasmus+ programmā (0)

Tiek izsludināts konkurss par studijām un praksi Erasmus+ programmā 31 studiju vietu un stipendijām Erasmus+ programmā 2019./2020. studiju gada 2.semestrī.

Konkursā drīkst piedalīties 1.līmeņa studiju programmu 1.studiju gada studenti, bakalaura studiju programmu 1., 2. un 3.studiju gadu studenti, un maģistra studiju programmu 1.studiju gada studenti:

 • Kuru iepriekšējā dalība LLP/Erasmus un Erasmus+ programmās iepriekšējos gados nepārsniedz 9 mēnešus;
 • Kuriem nav studiju parādu par iepriekšējo studiju periodu;
 • Kuriem nav nenokārtotu finansiālu saistību ar augstskolu;
 • Kuru vidējā atzīme par iepriekšējo studiju periodu nav zemāka par 7 ballēm.

Konkursa vērtēšanas kritēriji ir noteikti:

 • Studenta vidējā atzīme par iepriekšējo studiju periodu (maģistra studiju programmu studentiem-bakalaura studiju programmas vidējā atzīme);
 • Studenta atzīme svešvalodā;
 • Saskaņā ar nolikumu drīkst noteikt papildus prasības studentu atlasei.

Studiju vietas pa fakultātēm ir sadalītas sekojoši:

 • Starptautiskā tūrisma fakultāte - 11 vietas.
 • Komunikācijas studiju virziens - 6 vietas.
 • Juridiskā fakultāte - 3 vietas.
 • Uzņēmējdarbības vadības fakultāte - 11 vietas.

Konkursa beigu termiņš ir noteikts 2019.gada 14.oktobris. 

PIETEIKUMA VEIDLAPA

Studenti, kas vēlas pretendēt uz Erasmus+ studiju vietu un stipendiju aicināti iesniegt pieteikumu Starptautiskās sadarbības nodaļā, rakstot uz  e-pastu: Maija.Viksne@turiba.lv

Konkursa rezultāti tiks paziņoti 2019.gada 16.oktobrī, paziņojot tos augstskolas interneta mājas lapā: www.turiba.lv

11.10.2019

Nodarbību saraksts