Aktualitātes>Izsludināts konkurss studijām Erasmus+ programmā

Izsludināts konkurss studijām Erasmus+ programmā (0)

Saskaņā ar Nolikuma par studijām un praksi Erasmus+ programmā 2.6.punktu tiek izsludināts konkurss uz 25 studiju vietām un stipendijām Erasmus+ programmā 2017./2018. studiju gada 1. semestrī.

Konkursā drīkst piedalīties 1.līmeņa studiju programmu 1.studiju gada studenti, bakalaura studiju programmu 1., 2. un 3.studiju gadu studenti, un maģistra studiju programmu 1.studiju gada studenti, kuri:

  • iepriekšējā dalība LLP/Erasmus un Erasmus+ programmās iepriekšējos gados gados nepārsniedz 9 mēnešus;
  • nav studiju parādu par iepriekšējo studiju periodu;
  • nav nenokārtotu finansiālu saistību ar augstskolu;
  • kam vidējā atzīme par studiju iepriekšējo periodu ir ne zemāks kā 7 balles.

Konkursa vērtēšanas kritēriji:

  • Studenta vidējā atzīme par iepriekšējo studiju periodu (maģistra studiju programmu studentiem-bakalaura studiju programmas vidējā atzīme);
  • Studenta atzīme svešvalodā;
  • Saskaņā ar Nolikuma par studijām un praksi Erasmus+ programmā 2.4.3.punktu var noteikt papildus prasības studentu atlasei.

Papildus prasības Starptautiskā tūrisma fakultātes studentiem pieejamas BATISā.

Studiju vietas pa fakultātēm tiek sadalītas sekojoši:

 • Starptautiskā tūrisma fakultāte - 9 vietas;
 • Komunikācijas fakultāte - 5 vietas;
 • Juridiskā fakultāte - 2 vietas;
 • Uzņēmējdarbības vadības fakultāte - 9 vietas.

Konkursa beigu termiņš - 2017. gada 10. marts. Studentiem, kuri vēlas pretendēt uz Erasmus+ studiju vietu un stipendiju jāiesniedz pieteikums Starptautiskās sadarbības nodaļā C201.kabinetā, vai sūtot to uz e-pastu Ieva.Ziemele@turiba.lv 

Konkursa rezultātu paziņošanas termiņš - 2017.gada 14.marts, paziņojot to www.turiba.lv

Erasmus+ partneraugstskolu saraksts pieejams šeit.

10.03.2017

Nodarbību saraksts