Aktualitātes>Izsludināts konkurss studijām Erasmus+ programmā 2015./2016. studiju gada 1.semestrī

Izsludināts konkurss studijām Erasmus+ programmā 2015./2016. studiju gada 1.semestrī (3)

Saskaņā ar Nolikuma par studijām un praksi Erasmus+ programmā 2.6.punktu tiek izsludināts konkurss uz 30 studiju vietu un stipendiju Erasmus+ programmā 2015./2016. studiju gada 1.semestrī.

Konkursā drīkst piedalīties 1.līmeņa profesionālo studiju programmu 1.studiju gada studenti, bakalaura studiju programmu 1., 2. un 3.studiju gadu studenti, un maģistra studiju programmu 1.studiju gada studenti, kuri:

  • Kuru iepriekšējā dalība LLP/Erasmus un Erasmus+ programmās iepriekšējos gados gados nepārsniedz 9 mēnešus;
  • nav studiju parādu par iepriekšējo studiju periodu;
  • nav nenokārtotu finansiālu saistību ar augstskolu;
  • kam vidējā atzīme par studiju iepriekšējo periodu ir ne zemāks kā 7 balles.

Konkursa vērtēšanas kritērijiem jābūt:

  • Studenta vidējā atzīme par iepriekšējo studiju periodu;
  • Studenta pēdējā atzīme svešvalodā;
  • Saskaņā ar Nolikuma par studijām un praksi Erasmus+ programmā 2.4.3.punktu var noteikt papildus prasības studentu atlasei.

Studiju vietas pa fakultātēm tiek sadalītas sekojoši:

 • Starptautiskā tūrisma fakultāte: 10 vietas. (papildu prasības)
 • Komunikācijas: 8 vietas.
 • Juridiskā fakultāte: 3 vietas.
 • Uzņēmējdarbības vadības fakultāte: 9 vietas.

 

Konkursa beigu termiņš: 2015.gada 6.marts.

Studenti, kas vēlas pretendēt uz Erasmus+ studiju vietu un stipendiju iesniedz pieteikumu Starptautiskās sadarbības nodaļā A213., A214. vai A215.kabinetā vai pa e-pastu Laura.Grike@turiba.lv

Konkursa rezultātu paziņošanas termiņš- 2015.gada 11.marts, paziņojot augstskolas interneta mājas lapā.

25.02.2015

Nodarbību saraksts