Aktualitātes>Izsludināts konkurss studijām Erasmus+ KA107 programmā

Izsludināts konkurss studijām Erasmus+ KA107 programmā (0)

Tiek izsludināts konkurss vienai studiju vietai un stipendijai studijām un praksei Erasmus+  KA107 programmā 2019./2020. studiju gada 2.semestrī Gruzijā.

Konkursā drīkst piedalīties profesionālā bakalaura studiju programmas “Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība” 1., 2. un 3. studiju gada studenti:

  • Kuru iepriekšējā dalība LLP/Erasmus un Erasmus+ programmās iepriekšējos gados nepārsniedz 9 mēnešus;
  • Kuriem nav studiju parādu par iepriekšējo studiju periodu;
  • Kuriem nav nenokārtotu finansiālu saistību ar augstskolu;
  • Kuru vidējā atzīme par studiju iepriekšējo periodu ir ne zemāks kā 7 balles;

Konkursa vērtēšanas kritēriji ir noteikti:

  • Studenta vidējā atzīme par iepriekšējo studiju periodu;
  • Studenta atzīme svešvalodā;
  • Saskaņā ar nolikumu var noteikt papildus prasības studentu atlasei.

Konkursa beigu termiņš ir noteikts 2019.gada 14.oktobris.

Studenti, kas vēlas pretendēt uz Erasmus+ studiju vietu un stipendiju aicināti iesniegt pieteikumu Starptautiskās sadarbības nodaļā, rakstot uz e-pastu: Maija.Viksne@turiba.lv 

Pieteikuma anketa

Konkursa rezultāti tiks paziņoti 2019.gada 16.oktobrī augstskolas interneta mājas lapā: www.turiba.lv

11.10.2019

Nodarbību saraksts