Aktualitātes>Izsludināts konkurss studijām Erasmus+ KA107 programmā

Izsludināts konkurss studijām Erasmus+ KA107 programmā (0)

Tiek izsludināts konkurss uz 2 studiju vietām un stipendijām Erasmus+ KA107 programmā 2019./2020. studiju gada 1.semestrī, studijām Gruzijā.

Konkursā drīkst piedalīties profesionālā bakalaura studiju programmas “Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība” 1., 2. un 3. studiju gada studenti:

  • Kuru iepriekšējā dalība LLP/Erasmus un Erasmus+ programmās iepriekšējos gados nepārsniedz 9 mēnešus;
  • Kuriem nav studiju parādu par iepriekšējo studiju periodu;
  • Kuriem nav nenokārtotu finansiālu saistību ar augstskolu;
  • Kuru vidējā atzīme par studiju iepriekšējo periodu ir ne zemāks kā 7 balles;
  • Kuri ir Eiropas Savienības pilsoņi.

Konkursa vērtēšanas kritēriji:

  • Studenta vidējā atzīme par iepriekšējo studiju periodu (maģistra studiju programmu studentiem-bakalaura studiju programmas vidējā atzīme);
  • Studenta atzīme svešvalodā;
  • Saskaņā ar nolikumu iespējams noteikt papildus prasības studentu atlasei.

Studenti, kuri vēlas pretendēt uz Erasmus+ studiju vietu un stipendiju iesniedz pieteikumu Starptautiskās sadarbības nodaļā, rakstot  uz e-pastu: Ieva.Ziemele@turiba.lv

Konkursa beigu termiņš ir 2019.gada 20.maijs.

Konkursa rezultāti tiks paziņoti 2019.gada 22.maijā augstskolas interneta mājas lapā www.turiba.lv

Pieteikuma veidlapa atrodama šeit.

10.05.2019

Nodarbību saraksts