Aktualitātes>Izsludināts konkurss studijām Erasmus+ apmaiņas programmā

Izsludināts konkurss studijām Erasmus+ apmaiņas programmā (1)

Saskaņā ar Nolikuma par studijām un praksi Mūžizglītības programmas augstākā izglītība (Erasmus) apakšprogrammā 2.6.punktu tiek izsludināts konkurss uz 25 studiju vietām un stipendiju Erasmus+ programmā 2014./2015. studiju gada 1.semestrī.

Konkursā drīkst piedalīties koledžas studiju programmu 1.studiju gada studenti, bakalaura studiju programmu 1., 2. un 3.studiju gadu studenti, un maģistra studiju programmu 1.studiju gada studenti, kuri:

  • nav piedalījušies LLP/Erasmus studiju mobilitātes programmā iepriekšējos gados savas studiju programmas ietvaros;
  • nav studiju parādu par iepriekšējo studiju periodu;
  • nav nenokārtotu finansiālu saistību ar augstskolu;
  • kam vidējā atzīme par studiju iepriekšējo periodu ir ne zemāks kā 7 balles.

Konkursa vērtēšanas kritēriji:

  • Studenta vidējā atzīme par iepriekšējo studiju periodu (maģistra studiju programmu studentiem-bakalaura studiju programmas vidējā atzīme).
  • Studenta atzīme svešvalodā.
  • Saskaņā ar Nolikuma par studijām un praksi Mūžizglītības programmas augstākā izglītība (Erasmus) apakšprogrammā 2.4.3.punktu var noteikt papildus prasības studentu atlasei.

Studiju vietas pa fakultātēm tiek sadalītas sekojoši:

Starptautiskā tūrisma fakultāte
- Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg (Vācija)- 1 vieta;
- ISC Paris School of Management (Francija)- 1 vieta;
- LaRochelle Business School (Francija)- 1 vieta;
- University of Applied Sciences Breda (Nīderlande)- 1 vieta;
- University of Bologna (Itālija)- 1 vieta (tikai maģistra programmai);
- University of Rijeka (Horvātija)- 1 vieta;
- University of Algarve (Portugāle)- 1 vieta;
- University College Zealand (Dānija)- 1 vieta;

Sabiedrisko attiecību fakultāte
- Dogus University (Turcija)- 1 vieta;
- Universidad Catolica San Antonio de Murcia (Spānija)- 1 vieta (studijas spāņu valodā);
- The Hague University of Applied Sciences (Nīderlande)- 1 vieta;
- Hogskulen i Volda (Norvēģija)- 1 vietas,
- Haute Ecole Galilee-IHECS (Beļģija)- 1 vieta;
- Kozminsky University (Polija)- 1 vieta.

Juridiskā fakultāte
- Mykolas Romeris University (Lietuva)- 1 vieta;
- Hanze University Groningen (Nīderlande)- 1 vieta;
- Kozminsky University (Polija)- 1 vieta.

Uzņēmējdarbības vadības fakultāte
- University of Szczecin (Polija)- 1 vieta;
- Roskilde Business Academy (Dānija)- 1 vieta;
- Hanze University Groningen (Nīderlande)- 1 vieta;
- University of Applied Sciences Lapland (Somija)- 1 vieta;
- Dun Laoghaire Institute of Art, Design and Technology (Īrija)- 1 vieta;
- LaRochelle Business School (Francija)- 1 vieta;
- Bifrost University (Īslande)- 1 vieta;
- Mendel University in Brno (Čehija)-1 vieta;

 

Konkursa beigu termiņš tiek noteikts 2014.gada 26.martam. Studenti, kas vēlas pretendēt uz Erasmus+ studiju vietu un stipendiju iesniedz pieteikumu Starptautiskās sadarbības nodaļā A214. vai A215.kabinetā, vai pa e-pastu Imants.Bergs@turiba.lv

Papildu prasības Starptautiskā tūrisma fakultātes studentiem publicētas BATIS.

Konkursa rezultātu paziņošanas termiņš- 2014.gada 27.marts, paziņojot to www.turiba.lv.

24.03.2014

Nodarbību saraksts