Aktualitātes>Izsludināts konkurss studijām dubultā diploma programmā

Izsludināts konkurss studijām dubultā diploma programmā (0)

Tiek izsludināts konkurss  5 studiju vietām dubultā diploma programmās 2019./2020. studiju gada pavasara semestrī.

Konkursā drīkst piedalīties profesionālā maģistra studiju programmu “Tūrisma stratēģiskā vadība” un “Uzņēmējdarbības vadība”1.studiju gada pilna laika studenti, profesionālā bakalaura studiju programmu “Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība” un “Uzņēmējdarbības vadība” ziemas uzņemšanas 2.studiju gada pilna laika studenti:

 • Kuriem nav studiju parādu;
 • Kuriem nav finansiālu saistību ar augstskolu;
 • Kuru vidējais vērtējums par iepriekšējo studiju periodu nav mazāks par 7 ballēm (skatīts tiek vidējais vērtējums no bakalaura studijām),
 • Saskaņā ar nolikumu fakultātes var noteikt papildus kritērijus studentu atlasei.

Konkursa vērtēšanas kritēriji ir noteikti:

 • Studenta vidējā atzīme par iepriekšējo studiju periodu;
 • Studenta atzīme svešvalodā;
 • Fakultāšu papildus noteiktā kritērija izvērtēšana.

Studiju vietas programmām 2019./2020.studiju gadam ir noteiktas sekojoši:

 • Profesionālā maģistra studiju programmā “Tūrisma stratēģiskā vadība”- 1 vieta studijām Y Schools; 1 vieta studijām Rey Juan Carlos University;
 • Profesionālā maģistra studiju programmā “Uzņēmējdarbības vadība”-1 vieta studijām La Rochelle Business School.
 • Profesionālā bakalaura studiju programmā “Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība”- 1 vieta studijām La Rochelle Business School.
 • Profesionālā bakalaura studiju programmā “Uzņēmējdarbības vadība”-1 vieta studijām La Rochelle Business School.

Konkursa pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš ir 2019.gada 14.oktobris.

Studenti, kuri vēlas pretendēt uz studiju vietu dubultā diploma programmā aicināti iesniegt pieteikumu, rakstot uz  e-pastu: Maija.Viksne@turiba.lv

Pieteikuma veidlapa.

Konkursa rezultātu paziņošanas termiņš ir 2019.gada 16 .oktobris. Rezultāti tiks publicēti augstskolas interneta mājas lapā - www.turiba.lv.

11.10.2019

Nodarbību saraksts