Aktualitātes>Izsludināts konkurss studijām dubultā diploma programmā

Izsludināts konkurss studijām dubultā diploma programmā (0)

Saskaņā ar Nolikuma par studiju kārtību dubultā diploma programmās 2.5.punktu tiek izsludināts konkurss uz 14 studiju vietām dubultā diploma programmās 2017./2018. studiju gadā.

Konkursā drīkst piedalīties:
profesionālā bakalaura studiju programmas “Tiesību zinātnes” 2. studiju gada pilna laika studenti, profesionālā bakalaura studiju programmas “Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība” 2. studiju gada pilna laika studenti,
profesionālā bakalaura studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadība” 2. studiju gada pilna laika studenti,
profesionāla bakalaura studiju programmas “Mārketings un tirdzniecības vadība” 2. studiju gada pilna laika studenti,
profesionālā bakalaura studiju programmas “Lietišķo un rekreatīvo pasākumu vadība” 2. studiju gada pilna laika studenti,
profesionālā bakalaura studiju programmas „Starptautiskās komunikācijas vadība 2. studiju gada studenti kuri:

  • studiju kursu “Lietišķā svešvaloda (angļu)” apgūst augstākā līmeņa grupā;
  • nav studiju parādu par iepriekšējo studiju periodu;
  • nav nenokārtotu finansiālu saistību ar augstskolu;
  • vidējais vērtējums par iepriekšējo studiju periodu nav mazāks par 7 ballēm;
  • saskaņā ar „Nolikuma par studiju kārtību dubultā diploma un divpusējās apmaiņas programmās” 2.4.3.punktu fakultātes var noteikt papildus kritērijus studentu atlasei.

Konkursa vērtēšanas kritēriji:

  • Studenta vidējā atzīme par iepriekšējo studiju periodu;
  • Studenta atzīme svešvalodā;
  • Fakultāšu papildus noteiktā kritērija izvērtēšana.

Papildus prasības Starptautiskā tūrisma fakultātes studentiem pieejamas BATISā.

Studiju vietas programmām 2017./2018. studiju gadam tiek noteiktas sekojoši:

  • profesionālā bakalaura studiju programmā “Tiesību zinātnes”-
   1 vieta studijām University of Abertay Dundee;
  • profesionālā bakalaura studiju programmā “uzņēmējdarbības vadība” un profesionālā bakalaura studiju programmas “Mārketings un tirdzniecības vadība”-
   1 vieta studijām University of Abertay Dundee,
   2 vietas studijām La Rochelle Business School,
   2 vietas studijām Cesine Business School,
   1 vieta studijām Lapland University of applied Sciences;
  • Profesionālā bakalaura studiju programma “Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība”-
   2 vietas studijām Ming Chuan University,
   3 vietas studijām La Rochelle Business School;
  • Profesionālā bakalaura studiju programma „Lietišķo un rekreatīvo pasākumu vadība”-
   2 vietas studijām University of South Wales;
  • Profesionālā bakalaura studiju programma „Starptautiskās komunikācijas vadība”-
   1 vieta studijām Dogus University.

Konkursa pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš -  2017. gada 10. marts.

Studentiem, kuri vēlas pretendēt uz studiju vietu dubultā diploma programmā jāiesniedz pieteikums Starptautiskās sadarbības nodaļā C201.kabinetā, vai jānosūta tas uz e-pastu Ieva.Ziemele@turiba.lv 

Konkursa rezultātu paziņošanas termiņš - 2017.gada 14.marts, paziņojot to www.turiba.lv un pie fakultāšu ziņojumu stendiem.

 

10.03.2017

Nodarbību saraksts