Aktualitātes>Izsludināts konkurss studijām dubultā diploma programmā

Izsludināts konkurss studijām dubultā diploma programmā (1)

Saskaņā ar Nolikuma par studiju kārtību dubultā diploma programmās 2.5. punktu tiek izsludināts konkurss uz 3 studiju vietām dubultā diploma programmā 2015./2016. studiju gada 2. semestrī.

Konkursā drīkst piedalīties profesionālā maģistra studiju programmu „Uzņēmējdarbības vadība” un “Tūrisma stratēģiskā vadība” 1. studiju gada pilna laika studenti, kuri ir savlaicīgi veikušu studiju maksas maksājumus.

Konkursa vērtēšanas kritēriji:

  • Studenta vidējā atzīme no pēdējām bakalaura studijām;
  • Studenta atzīme svešvalodā bakalaura studiju programmā.
  • Starptautiskā tūrisma fakultāte, saskaņā ar Nolikuma par studiju kārtību dubultā diploma un divpusējās apmaiņas programmās 2.4.3. punktu var noteikt papildus prasības studentu atlasei.

Konkursa pieteikumu iesniegšana līdz 2015. gada 12. oktobrim.

Studentiem, kuri vēlas pretendēt uz studiju vietu dubultā diploma programmā, jāiesniedz pieteikums (pieteikuma anketa) Starptautiskās sadarbības nodaļā A213, A214.vai A215. kabinetos vai rakstot elektroniski Laura.Grike@turiba.lv   

Papildus konkursa prasības Starptautiskā tūrismas fakultātes studentiem pieejamas BATIS sistēmā.

Konkursa rezultātu paziņošana - 2015. gada 14. oktobrī.

Konkursa rezultāti tiks publicēti augstskolas mājas lapā.

29.09.2015

Nodarbību saraksts