Aktualitātes>Izsludināts konkurss studijām divpusējās apmaiņas programmās

Izsludināts konkurss studijām divpusējās apmaiņas programmās (0)

Saskaņā ar noslēgtajiem divpusējiem starpaugstskolu līgumiem tiek izsludināts konkurss  20 studiju vietām divpusējās apmaiņas programmās 2019./2020. studiju gada 2.semestrī.

Konkursā drīkst piedalīties profesionālā bakalaura studiju programmu 2. un 3.studiju gada pilna laika studenti un profesionālā maģistra studiju programmu  1.studiju gada pilna laika studenti:

 • Kuri studiju kursu “Lietišķā svešvaloda (angļu)” apgūst augstākā līmeņa grupā;
 • Kuriem nav studiju parādu;
 • Kuriem nav finansiālu saistību ar augstskolu;
 • Kuru vidējais vērtējums par iepriekšējo studiju periodu nav mazāks par 7 ballēm;
 • Saskaņā ar nolikumu fakultātes drīkst noteikt papildus kritērijus studentu atlasei.         

Konkursa vērtēšanas kritēriji ir noteikti:

 • Studenta vidējā atzīme par iepriekšējo studiju periodu;
 • Studenta atzīme svešvalodā;
 • Fakultāšu papildus noteiktā kritērija izvērtēšana.

Studiju vietas programmām 2019./2020.studiju gada 2.semestrim tiek noteiktas sekojoši:

 • Starptautiskā tūrisma fakultāte - 8 vietas;
 • Uzņēmējdarbības vadības fakultāte - 8 vietas;
 • Komunikācijas studiju virziens - 4 vietas.

Konkursa pieteikumu iesniegšanas beigu termiņu noteikts 2019.gada 4.oktobris.

Studenti, kas vēlas pretendēt uz studiju vietu divpusējās apmaiņas programmā iesniedz pieteikumu uz e-pastu: Maija.Viksne@turiba.lv.

Pieteikuma anketa.

Konkursa rezultātu paziņošanas termiņš ir 2019.gada 16.oktobris.

Konkursa rezultāti tiks publicēti augstskolas interneta mājas lapā www.turiba.lv.

11.10.2019

Nodarbību saraksts