Aktualitātes>Izsludināts konkurss studijām divpusējās apmaiņas programmās

Izsludināts konkurss studijām divpusējās apmaiņas programmās (0)

Saskaņā ar noslēgtajiem divpusējiem starpaugstskolu līgumiem un „Nolikuma par studiju kārtību dubultā diploma un divpusējās apmaiņas programmās” 2.6.punktu tiek izsludināts konkurss uz 21 studiju vietām divpusējās apmaiņas programmās 2017./2018. studiju gada 1.semestrī.

Konkursā drīkst piedalīties profesionālā bakalaura studiju programmu 1., 2. un 3. studiju gada pilna laika studenti un profesionālā maģistra studiju programmu 1. studiju gada pilna laika studenti, kuri:

  • studiju kursu “Lietišķā svešvaloda (angļu)” apgūst augstākā līmeņa grupā;
  • nav studiju parādu par iepriekšējo studiju periodu;
  • nav nenokārtu finansiālu saistību pret augstskolu;
  • vidējais vērtējums par iepriekšējo studiju periodu nav mazāks par 7 ballēm;
  • saskaņā ar „Nolikuma par studiju kārtību dubultā diploma un divpusējās apmaiņas programmās” 2.4.3.punktu fakultātes var noteikt papildus kritērijus studentu atlasei.

Konkursa vērtēšanas kritēriji:

  • Studenta vidējā atzīme par iepriekšējo studiju periodu;
  • Studenta atzīme svešvalodā;
  • Fakultāšu papildus noteiktā kritērija izvērtēšana.

Papildus prasības Starptautiskā tūrisma fakultātes studentiem pieejamas BATISā.

Studiju vietas programmām 2017./2018. studiju gada 1. semestrim tiek noteiktas sekojoši:

Profesionālā bakalaura studiju programmās “Uzņēmējdarbības vadība”, „Starptautiskās komunikācijas vadība”, „Sabiedriskās attiecības” un „Mārketinga un tirdzniecības vadība” un profesionālā maģistra programmā “Uzņēmējdarbības vadība”, „Sabiedriskās attiecības” -

 • 2 vietas studijām Kyung Hee University (Dienvidkoreja),
 • 2 vietas studijām Sanktpēterburgas Valsts Ekonomikas un Finanšu universitātē (Krievija),
 • 2 vietas studijām International School of Business (Īrija),
 • 2 vietas studijām Universidad Internacional (Meksika),
 • 1 vieta studijām Ural federal University (Krievija),
 • 1 vieta studijām International Black Sea University (Gruzija),
 • 1 vieta studijām Otterbein University (ASV),
 • 2 vietas Universidad San Ignacio de Loyola S.A. (Peru).

Profesionālā bakalaura studiju programmās “Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība” un „Lietišķo un rekreatīvo pasākumu vadība” un profesionālā maģistra programmā „Tūrisma Stratēģiskā vadība” –

 • 1 vieta studijām Universidad La Salle Morelia (Meksika),
 • 2 vieta studijām Kyung Hee University (Dienvidkoreja),
 • 2 vietas studijām Sanktpēterburgas Valsts Ekonomikas un Finanšu universitātē (Krievija),
 • 2 vietas Universidad San Ignacio de Loyola S.A. (Peru).

Konkursa pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš -  2017. gada 10. marts.

Studentiem, kuri vēlas pretendēt uz studiju vietu divpusējās apmaiņas programmā jāiesniedz pieteikums Starptautiskās sadarbības nodaļā C201.kabinetā, vai jānosūta tas uz e-pastu Ieva.Ziemele@turiba.lv 

Konkursa rezultātu paziņošanas termiņš - 2017.gada 14.marts, paziņojot to www.turiba.lv

10.03.2017

Nodarbību saraksts