Aktualitātes>Izsludināts konkurss studijām divpusējās apmaiņas programmās ar Erasmus+ partnervalstīm

Izsludināts konkurss studijām divpusējās apmaiņas programmās ar Erasmus+ partnervalstīm (0)

Saskaņā ar noslēgtajiem divpusējiem starpaugstskolu līgumiem un „Nolikuma par studiju kārtību dubultā diploma un divpusējās apmaiņas programmās” 2.6.punktu tiek izsludināts konkurss uz 3 studiju vietām un stipendijām divpusējās apmaiņas programmās ar Erasmus+ partnervalstīm 2017./2018. studiju gada 1.semestrī.

Konkursā drīkst piedalīties profesionālā bakalaura studiju programmu “Uzņēmējdarbības vadība”, “Mārketings un tirdzniecības vadība”, “Sabiedriskās attiecības” un “Starptautiskās komunikācijas vadība” 1., 2. un 3. studiju gada pilna laika studenti, kuri:

  • studiju kursu “Lietišķā svešvaloda (angļu)” apgūst augstākā līmeņa grupā;
  • nav studiju parādu par iepriekšējo studiju periodu;
  • nav nenokārtotu finansiālu saistību ar augstskolu;
  • vidējais vērtējums par iepriekšējo studiju periodu nav mazāks par 7 ballēm;
  • saskaņā ar „Nolikuma par studiju kārtību dubultā diploma un divpusējās apmaiņas programmās” 2.4.3. punktu fakultātes var noteikt papildus kritērijus studentu atlasei.

Konkursa vērtēšanas kritēriji:

  • Studenta vidējā atzīme par iepriekšējo studiju periodu;
  • Studenta atzīme svešvalodā;
  • Fakultāšu papildus noteiktā kritērija izvērtēšana.

Studiju vietas programmām 2017./2018. studiju gada 1. semestrim tiek noteiktas sekojoši:

  • profesionālā bakalaura studiju programmās “Uzņēmējdarbības vadība” un „Mārketinga un tirdzniecības vadība” -
   2 vietas studijām International University of Moldova (Moldova);
  • Profesionālā bakalaura studiju programmās “Sabiedriskās attiecības” un „Starptautiskās komunikācijas vadība” -
   1 vieta studijām Aleco Russo State university of Balti (Moldova).

Stipendijas apjoms noteikts 850 EUR mēnēsī, kā arī noteikts transporta kompensācija ceļa izdevumiem 275 EUR.

Konkursa pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš 2017. gada 10. marts.

Studentiem, kuri vēlas pretendēt uz studiju vietu divpusējās apmaiņas programmā jāiesniedz pieteikums Starptautiskās sadarbības nodaļā C201. kabinetā, vai sūtot to uz e-pastu Ieva.Ziemele@turiba.lv 

Konkursa rezultātu paziņošanas termiņš - 2017. gada 14. marts, paziņojot to www.turiba.lv

10.03.2017

Nodarbību saraksts