Aktualitātes>Izsludināts konkurss studijām divpusējās apmaiņas programmās 2015./2016. studiju gada 1.semestrī

Izsludināts konkurss studijām divpusējās apmaiņas programmās 2015./2016. studiju gada 1.semestrī (7)

Saskaņā ar noslēgtajiem divpusējiem starpaugstskolu līgumiem un „Nolikuma par studiju kārtību dubultā diploma un divpusējās apmaiņas programmās” 2.6.punktu tiek izsludināts konkurss uz 18 studiju vietām divpusējās apmaiņas programmās 2015./2016. studiju gada 1.semestrī.

Konkursā drīkst piedalīties profesionālā bakalaura studiju programmu   2. un 3.studiju gada pilna laika studenti un profesionālā maģistra studiju programmu  1.studiju gada pilna laika studenti, kuri:

  • studiju kursu “Lietišķā svešvaloda (angļu)” apgūst augstākā līmeņa grupā;
  • nav studiju parādu par iepriekšējo studiju periodu,
  • nav finansiālu saistību pret augstskolu,
  • vidējais vērtējums par iepriekšējo studiju periodu nav mazāks par 7 ballēm,
  • saskaņā ar „Nolikuma par studiju kārtību dubultā diploma un divpusējās apmaiņas programmās” 2.4.3.punktu fakultātes var noteikt papildus kritērijus studentu atlasei.
  • Pretendentiem uz studijām North Dakota State University jābūt nokārtojušiem ne senāk kā divus gadus pirms pieteikšanās angļu valodas sertifikātu IELTS (6.0 punkti) vai TOEFL (70 punkti).

Konkursa vērtēšanas kritērijiem jābūt:

  • Studenta vidējā atzīme par iepriekšējo studiju periodu;
  • Studenta atzīme svešvalodā;
  • Fakultāšu papildus noteiktā kritērija izvērtēšana.

Studiju vietas programmām 2015./2016.studiju gada 2.semestrim tiek noteiktas sekojoši:

  • profesionālā bakalaura studiju programmās “Uzņēmējdarbības vadība”, „Starptautiskās komunikācijas vadība”, „Sabiedriskās attiecības” un „Mārketinga un tirdzniecības vadība” un profesionālā maģistra programmā “Uzņēmējdarbības vadība”, „Sabiedriskās attiecības” - 2 vietas studijām Kyung Hee University (Dienvidkoreja), 2 vietas studijām Sanktpēterburgas Valsts Ekonomikas un Finanšu universitātē (Krievija), 2 vietas studijām International School of Business (Īrija), 1 vieta studijām Universidad La Salle Morelia (Meksika), 1 vieta studijām North Dakota State University (ASV), 1 vieta studijām Ural federal University (Krievija), 1 vieta studijām International Black Sea University (Gruzija), 1 vieta studijām Otterbein University (ASV), 1 vieta studijām 6th of October University (Ēģipte).
  • Profesionālā bakalaura studiju programmās “Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība” un „Lietišķo un rekreatīvo pasākumu vadība” un profesionālā maģistra programmā „Tūrisma Stratēģiskā vadība” - 1 vieta studijām Universidad La Salle Morelia (Meksika), 2 vieta studijām Kyung Hee University (Dienvidkoreja), 2 vietas studijām Sanktpēterburgas Valsts Ekonomikas un Finanšu universitātē (Krievija), 1 vieta studijām North Dakota State University (ASV).

Konkursa pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš 2015. gada 6. marts.

Studenti, kas vēlas pretendēt uz studiju vietu divpusējās apmaiņas programmā iesniedz pieteikumu Starptautiskās sadarbības nodaļā A213., A214. vai A215.kabinetos, vai pa e-pastu Laura.Grike@turiba.lv

Papildu prasības Starptautiskā tūrisma fakultātes studentiem šeit.

Konkursa rezultātu paziņošanas termiņš 2015. gada 11. marts.

Konkursa rezultātus publicēt augstskolas interneta lapā www.turiba.lv.

26.02.2015

Komentāri

Daryl Dixon The Walking Dead Vest

19.02.2018. 08:58
The article you published is completely different with others i like it.Keep sharing unique and creative information with us.

manabadi.com

08.02.2018. 07:27
manabadi.com want to check intermediate and ssc 10th results from Manabadi 2018

avriq

05.02.2018. 18:34
avriq

happy wheels online free

26.12.2017. 13:07
Really amazing article follow this link and play free online video games. No need to download this. thank you so much
Maybe now it’s a bit clearer why Apple looked for a How to trademark on iPhone in the Far East

sync microsoft

17.09.2017. 15:28
, we've got step-by-step instructions for how to make one. Click on homepage and learn about how to sync a Microsoft account and enter your account information

women jackets

18.07.2017. 13:53
We might have many questions of howto and we really face those many times even me too but i found this site which really helped me to answer my howtos questions and its really amazing.

Nodarbību saraksts