Aktualitātes>Izsludināts konkurss studijām divpusējās apmaiņas programmās 2015./2016. studiju gada 1.semestrī

Izsludināts konkurss studijām divpusējās apmaiņas programmās 2015./2016. studiju gada 1.semestrī (0)

Saskaņā ar noslēgtajiem divpusējiem starpaugstskolu līgumiem un „Nolikuma par studiju kārtību dubultā diploma un divpusējās apmaiņas programmās” 2.6.punktu tiek izsludināts konkurss uz 18 studiju vietām divpusējās apmaiņas programmās 2015./2016. studiju gada 1.semestrī.

Konkursā drīkst piedalīties profesionālā bakalaura studiju programmu   2. un 3.studiju gada pilna laika studenti un profesionālā maģistra studiju programmu  1.studiju gada pilna laika studenti, kuri:

  • studiju kursu “Lietišķā svešvaloda (angļu)” apgūst augstākā līmeņa grupā;
  • nav studiju parādu par iepriekšējo studiju periodu,
  • nav finansiālu saistību pret augstskolu,
  • vidējais vērtējums par iepriekšējo studiju periodu nav mazāks par 7 ballēm,
  • saskaņā ar „Nolikuma par studiju kārtību dubultā diploma un divpusējās apmaiņas programmās” 2.4.3.punktu fakultātes var noteikt papildus kritērijus studentu atlasei.
  • Pretendentiem uz studijām North Dakota State University jābūt nokārtojušiem ne senāk kā divus gadus pirms pieteikšanās angļu valodas sertifikātu IELTS (6.0 punkti) vai TOEFL (70 punkti).

Konkursa vērtēšanas kritērijiem jābūt:

  • Studenta vidējā atzīme par iepriekšējo studiju periodu;
  • Studenta atzīme svešvalodā;
  • Fakultāšu papildus noteiktā kritērija izvērtēšana.

Studiju vietas programmām 2015./2016.studiju gada 2.semestrim tiek noteiktas sekojoši:

  • profesionālā bakalaura studiju programmās “Uzņēmējdarbības vadība”, „Starptautiskās komunikācijas vadība”, „Sabiedriskās attiecības” un „Mārketinga un tirdzniecības vadība” un profesionālā maģistra programmā “Uzņēmējdarbības vadība”, „Sabiedriskās attiecības” - 2 vietas studijām Kyung Hee University (Dienvidkoreja), 2 vietas studijām Sanktpēterburgas Valsts Ekonomikas un Finanšu universitātē (Krievija), 2 vietas studijām International School of Business (Īrija), 1 vieta studijām Universidad La Salle Morelia (Meksika), 1 vieta studijām North Dakota State University (ASV), 1 vieta studijām Ural federal University (Krievija), 1 vieta studijām International Black Sea University (Gruzija), 1 vieta studijām Otterbein University (ASV), 1 vieta studijām 6th of October University (Ēģipte).
  • Profesionālā bakalaura studiju programmās “Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība” un „Lietišķo un rekreatīvo pasākumu vadība” un profesionālā maģistra programmā „Tūrisma Stratēģiskā vadība” - 1 vieta studijām Universidad La Salle Morelia (Meksika), 2 vieta studijām Kyung Hee University (Dienvidkoreja), 2 vietas studijām Sanktpēterburgas Valsts Ekonomikas un Finanšu universitātē (Krievija), 1 vieta studijām North Dakota State University (ASV).

Konkursa pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš 2015. gada 6. marts.

Studenti, kas vēlas pretendēt uz studiju vietu divpusējās apmaiņas programmā iesniedz pieteikumu Starptautiskās sadarbības nodaļā A213., A214. vai A215.kabinetos, vai pa e-pastu Laura.Grike@turiba.lv

Papildu prasības Starptautiskā tūrisma fakultātes studentiem šeit.

Konkursa rezultātu paziņošanas termiņš 2015. gada 11. marts.

Konkursa rezultātus publicēt augstskolas interneta lapā www.turiba.lv.

26.02.2015

Nodarbību saraksts