Aktualitātes>Izsludināts konkurss prakses stipendijām Erasmus+ programmā 2014./2015. studiju gada 2.semestrī

Izsludināts konkurss prakses stipendijām Erasmus+ programmā 2014./2015. studiju gada 2.semestrī (5)

Saskaņā ar Erasmus+ mobilitātes programmas Nolikuma 2.7.punktu tiek izsludināts konkurss uz 42 prakses stipendijām Erasmus programmā 2014./2015. studiju gada 2.semestrī.

Konkursā drīkst piedalīties bakalaura studiju programmu 1., 2. un 3.studiju gadu studenti, un koledžas studiju programmu 1. un 2.studiju gada studenti, kuri:

  • nav piedalījušies LLP/Erasmus vai Erasmus+ prakses mobilitātes programmā iepriekšējos gados vairāk kā 10 mēnešus;
  • nav studiju parādu par iepriekšējo studiju periodu;
  • nav nenokārtotu finansiālu saistību ar augstskolu;
  • kam jau ir zināma nākamā prakses vieta un prakses termiņš, kas nav īsāks par diviem mēnešiem.

Konkursa vērtēšanas kritērijiem jābūt:

  • Studenta vidējā atzīme par iepriekšējo studiju periodu

 

Konkursa beigu termiņš: 2015. gada 10. aprīlis.

Studenti, kas vēlas pretendēt uz Erasmus+ prakses stipendiju iesniedz pieteikumu Starptautiskās sadarbības nodaļā A213. kabinetā, pieteikumu pirms iesniegšanas saskaņo fakultātē.

Konkursa rezultātu paziņošanas termiņš- 2015. gada 13. aprīlis, paziņojot rezultātus augstskolas interneta mājas lapā.

31.03.2015

Nodarbību saraksts