Aktualitātes>Izludināts konkurss studijām dubultā diploma programmā 2015./2016. studiju gadā

Izludināts konkurss studijām dubultā diploma programmā 2015./2016. studiju gadā (0)

Saskaņā ar Nolikuma par studiju kārtību dubultā diploma programmās 2.5.punktu tiek izsludināts konkurss uz 15 studiju vietām dubultā diploma programmās 2015./2016. studiju gadā.

Konkursā drīkst piedalīties profesionālā bakalaura studiju programmas “Tiesību zinātnēs” 2.studiju gada pilna laika studenti, profesionālā bakalaura studiju programmas “Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība” 2.studiju gada pilna laika studenti, profesionālā bakalaura studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadība” 2.studiju gada pilna laika studenti, profesionālā bakalaura studiju programmas “Lietišķo un rekreatīvo pasākumu vadība” 2.studiju gada pilna laika studenti, profesionālā bakalaura studiju programmas „Starptautiskās komunikācijas vadība 2.studiju gada studenti kuri:

  • studiju kursu “Lietišķā svešvaloda (angļu)” apgūst augstākā līmeņa grupā;
  • nav studiju parādu par iepriekšējo studiju periodu,
  • nav finansiālu saistību pret augstskolu,
  • vidējais vērtējums par iepriekšējo studiju periodu nav mazāks par 7 ballēm,
  • saskaņā ar „Nolikuma par studiju kārtību dubultā diploma un divpusējās apmaiņas programmās” 2.4.3.punktu fakultātes var noteikt papildus kritērijus studentu atlasei.

Konkursa vērtēšanas kritēriji:

  • Studenta vidējā atzīme par iepriekšējo studiju periodu;
  • Studenta atzīme svešvalodā;
  • Fakultāšu papildus noteiktā kritērija izvērtēšana.

Studiju vietas programmām 2015./2016.studiju gadam tiek noteiktas sekojoši:

  • profesionālā bakalaura studiju programmā “Tiesību zinātnes”- 1 vieta studijām University of Abertay Dundee;
  • profesionālā bakalaura studiju programmā “uzņēmējdarbības vadība”- 1 vieta studijām University of Abertay Dundee, 2 vietas studijām La Rochelle Business School, 2 vietas studijām Cesine Business School, 1 vieta studijām Lapland University of applied Sciences;
  • Profesionālā bakalaura studiju programma “Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība”- 2 vietas studijām Ming Chuan University, 2 vietas studijām Normandy Business School, 2 vietas studijām La Rochelle Business School;
  • Profesionālā bakalaura studiju programma „Lietišķo un rekreatīvo pasākumu vadība”- 2 vietas studijām Glamorgan University;
  • Profesionālā bakalaura studiju programma „Starptautiskās komunikācijas vadība”- 1 vieta studijām Dogus University.

Konkursa pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš 2015. gada 9. marts.

Studenti, kas vēlas pretendēt uz studiju vietu dubultā diploma programmā iesniedz pieteikumu Starptautiskās sadarbības nodaļā A213., A214.vai A215.kabinetos vai pa e-pastu Laura.Grike@turiba.lv .  

Papildu prasības Starptautiskā tūrisma fakultātes studentiem šeit.

Konkursa rezultātu paziņošanas termiņš 2015. gada 11. marts.

Konkursa rezultātus publicēt augstskolas interneta lapā www.turiba.lv un pie fakultāšu ziņojumu stendiem.

26.02.2015

Nodarbību saraksts