Aktualitātes>Informācija par ugunsdrošības trauksmes pārbaudi

Informācija par ugunsdrošības trauksmes pārbaudi (0)

Sakarā ar to, ka Biznesa augstskolas Turība teritorijā ir veiktas izmaiņas Ugunsdrošības trauksmes signāla skaņā, turpmāk visā teritorijā tā būs vienāda. 12.maijā notiks skaņas signāla pārbaude sekojošajos laikos:

  • C korpusā – 10:00;
  • A korpusā – 10:15;
  • Jaunatnes tūrisma mītnē – 11:00.

Lūdzu, šajā laikā uzmanīgi klausieties šo signālu!

Ja atrodoties Biznesa augstskolas Turība teritorijā, šo signālu neesat dzirdējuši, lūgums ziņot par to, rakstot uz e-pastu vilnis.veinbergs@turiba.lv, un informēt par vietu, no kuras Jūs šo signālu neesat sadzirdējuši, vai signāls ir bijis pārāk vājš, lai to dzirdētu trokšņainākā laikā.

Būsim saudzīgi pret sevi un Biznesa augstskolas Turība īpašumu, ievērojot Iekšējos kārtības noteikumus, kā arī ieskatoties INSTRUKCIJĀ (instrukcija prezentācijas formā) par rīcību ugunsgrēka, nelaimes gadījuma darbā vai citos ārkārtējos gadījumos, kā arī pirmās palīdzības sniegšanā.

11.05.2015

Nodarbību saraksts