Aktualitātes>Ievēlēti Biznesa augstskolas Turība Satversmes sapulces pārstāvji

Ievēlēti Biznesa augstskolas Turība Satversmes sapulces pārstāvji (0)

Saskaņā ar Biznesa augstskolas Turība Satversmi 2019. gada 7.oktobrī notika Biznesa augstskolas Turība Satversmes sapulces pārstāvju vēlēšanas.

Satversmes sapulcē ir divdesmit pārstāvji. Vienu pārstāvi izvirza Augstskolas valde, bet pārējie tika ievēlēti, aizklāti balsojot, no augstskolas personāla sastāva grupām: 12 akadēmiskā personāla pārstāvji, četri pārstāvji no augstskolas pilna laika studējošajiem, kā arī trīs pārstāvji no vispārējā augstskolas personāla.

Par Satversmes sapulces pārstāvjiem ievēlēti šādi kandidāti:

Akadēmiskais personāls - Studiju attīstības un starptautiskās sadarbības prorektors Imants Bergs, Uzņēmējdarbības vadības fakultātes dekāne Zane Driņķe, Juridiskās fakultātes prodekāne Ivita Kīsnica, Juridiskās fakultātes dekāns Jānis Načisčionis, Uzņēmējdarbības vadības fakultātes prodekāne Ieva Bruksle, profesore Rosita Zvirgzdiņa, profesore Maija Rozīte, Komunikācijas virziena prodekāne Daina Einberga, profesore Ingrīda Veikša, Starptautiskā tūrisma fakultātes prodekāne Daina Vinklere, Starptautiskā tūrisma fakultātes dekāne Agita Doniņa un lektore Anna Medne.

Vispārējais personāls – Informācijas sistēmu daļas vadītājs Imants Bašēns, Sekretariāta vadītāja Linda Mežecka un Studiju informācijas centra norēķinu administratore Kristīne Suseja

Studējošie – Studējošo pašpārvaldes Padomes biedre Sindija Kukere, Studējošo pašpārvaldes pārstāvis Senātā Evijs Ozols, Studējošo pašpārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas vadītājs Gvido Sirmais un Studējošo pašpārvaldes Akadēmiskās daļas vadītāja Nadīna Kokoreviča

Valde – Biznesa augstskolas Turība valdes priekšsēdētājs Aldis Baumanis

10.10.2019

Nodarbību saraksts