Aktualitātes>Iespēja Turības studentiem pieteikties dalībai NORDPLUS Intensīvajā kursā par mediāciju!

Iespēja Turības studentiem pieteikties dalībai NORDPLUS Intensīvajā kursā par mediāciju! (0)

Šovasar Biznesa augstskolā Turība no 14. līdz 25. augustam norisināsies NORDPLUS Intensīvais kurss „Mediation and Civil and Criminal Cases” 2018. Kursā aicināti piedalīties gan Juridiskās fakultātes, gan arī citu fakultāšu un studiju programmu studenti.

Tiesvedības laikā aizvien pieprasītāka kļūst mediācija, jo tiesneši iesaka pusēm pašām censties atrisināt strīdus savstarpēji pieņemamā veidā. Mediatori ir apguvuši prasmes veicināt pušu sarunas un virzīties uz risinājumu ārpustiesas kārtībā. Mediācijas popularitāte nozīmē arī to, ka sabiedrības locekļi ir paši gatavi uzņemties atbildību par savu jautājumu sakārtošanu, negaidot trešo personu, tai skaitā tiesas iejaukšanos. Mediācija ir gan tiesām un šķīrējtiesām alternatīvs domstarpību risināšanas veids, kas atslogo valsts tiesu noslodzi, gan arī metode, ar kuras palīdzību puses atrisina strīdus un pēc iespējas saglabā cieņpilnas savstarpējās attiecības.

Kursā piedalīsies studenti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Somijas. Lekcijas un praktiskās nodarbības vadīs pasniedzēji no partneru augstskolām, pieredzējuši mediatori un nozares speciālisti.

Darba valoda – angļu, dalība kursā – bezmaksas. Nokārtojot gala pārbaudījumu studenti saņems sertifikātu par kursa apguvi un 3 ECTS.

Lai pieteiktos, lūgums aizpildīt pieteikuma anketu un nosūtīt projekta koordinatorei līdz 1.jūlijam:

Kristīne Tihanova: Kristine.tihanova@turiba.lv.

Šo kursu realizē  Biznesa augstskola Turība (Latvija) sadarbībā ar 3 partneraugstskolām –Mykolas Romeris Universitāti (Lietuva), Tallinas Tehnisko universitāti (Igaunija) un Turku Ekonomikas un biznesa vadības skolu (Somija).

Šis kurss tiek realizēts ar NORDPLUS programmas atbalstu. Projekta numurs: NPHE-2018/10311.

     

10.06.2018

Nodarbību saraksts