Aktualitātes>Iespēja pieteikties atlaidei “Studējošo pašpārvalde”

Iespēja pieteikties atlaidei “Studējošo pašpārvalde” (0)

Informējam, ka ir iespēja pieteikties Biznesa augstskolas Turība Studējošo pašpārvaldes atlaidei. Atlaides apmērs var tikt noteikts līdz pat 40% no studiju maksas un tās saņemšanai aicināti pieteikties pašpārvaldes biedri.

Lai pretendētu uz atlaidi Studējošo pašpārvaldes (SP) biedriem ir jāraksta motivācijas vēstule, kurā jāiekļauj:

  • studiju gada laikā padarītie darbi BAT SP un to pamatojums;
  • atlaides apjoms uz ko pretendē pēc sava vērtējuma.

Motivācijas vēstule jāadresē attīstības direktoram, iesniedzot to BAT SP priekšsēdētāja vietniekam, nosūtot elektroniski līdz 2019. gada 17.jūnijam.

Priekšlikumus par atlaides piešķiršanu līdz 1. jūlijam sagatavo komisija, kuras sastāvā ir BAT SP priekšsēdētājs, BAT SP priekšsēdētāja vietnieks un attīstības direktors. Atlaide tiek piemērota par 2018./2019.studiju gada sasniegumiem.

Pavasara semestra studējošiem, lai iegūtu atlaidi, līdz 1.februārim ir jābūt sekmīgi nokārtotiem visiem līdz šim datumam ieplānotiem 2018./2019.studiju gada pārbaudījumiem, savukārt rudens semestra studējošiem, lai iegūtu atlaidi, līdz 15.jūlijam ir jābūt sekmīgi nokārtotiem visiem līdz šim datumam ieplānotiem 2018./2019.studiju gada pārbaudījumiem.

Lēmumu par atlaižu piešķiršanu, ne vēlāk kā līdz 10.jūlijam rudens semestra studējošiem un ne vēlāk kā līdz 1.februārim pavasara semestra studējošiem, pieņem komisija, kuras sastāvā ir rektors, prorektors un attīstības direktors.

Studējošo pašpārvaldes valdes locekļiem piešķirtā atlaide ‘’Studējošo pašpārvalde’’ var summēties ar citām atlaidēm, kas ir iegūtas līdz 2019.gada 15.jūlijam, pārsniedzot kopējo atlaižu apjomu 40%.

Plašāk ar studiju maksas atlaižu piemērošanas noteikumiem 2019./2020.studiju gadam vari iepazīties šeit.

30.05.2019

Nodarbību saraksts