Aktualitātes>Ēriks Lingebērziņš: Kā panākt, lai plānotais ceļojums būtu tāds, kādu patērētājs to iecerējis

Ēriks Lingebērziņš: Kā panākt, lai plānotais ceļojums būtu tāds, kādu patērētājs to iecerējis (0)

Oktobra nogalē Biznesa augstskolas Turība mācību telpā StartUp hotel notika Starptautiskās tūrisma fakultātes Tūrisma pētniecības centra organizētā diskusija „Patērētāju tiesības un to nozīme izejošajā tūrismā”. Atšķirībā no citām, iepriekšējām diskusijām, šoreiz diskusijas dalībnieku, studentu un augstskolas mācībspēku uzmanība tika veltīta izejošajam tūrismam.

Diskusijā piedalījās Patērētāju tiesības aizsardzības centra (PTAC) Patērētāju tiesību uzraudzības departamenta Pirmās patērētāju kolektīvo interešu uzraudzības daļas vadītāja Elīna Krecele-Germane, Biznesa augstskolas Turība Juridiskās fakultātes dekāne Ingrīda Veikša, tūrisma aģentūras Travel Art direktore un Biznesa augstskolas Turība lektore Inese Krūmiņa, Starptautiskā tūrisma fakultātes studenti un citi interesenti.

Diskusijas laikā tika secināts, ka patērētāju tiesību jautājuma aktualitāte ir aplūkojama gan kā pakalpojumu sniedzēju uzdevums, gan pakalpojumu pircēju – tūristu pienākumus. Kā viens no būtiskākajiem priekšnoteikumiem veiksmīgai sadarbībai patērētāju tiesību ievērošanā ir uzņēmēju un klientu sadarbība, tomēr prakse rāda, ka nereti galvenās problēmas rodas tieši no dialoga trūkuma starp klientu un pārdevēju. Šādu situāciju viegli var izmantot negodprātīgi pakalpojumu sniedzēji, savukārt tūristiem nākas saskarties ar situācijām, no kurām tie būtu varējuši izvairīties, ievērojot zināmu piesardzību savu ceļojumu organizatoru izvēlē.

Neskatoties uz to, ka jau vairākus gadus LR Ekonomikas ministrijas paspārnē izveidota tūrisma aģentu un tūrisma operatoru datu bāze - TATO, par bāzes esamību vairāk informēti ir tieši uzņēmēji, nevis patērētāji.

Kā norādīja diskusijas dalībnieki, patērētāji ir maz informēti par šādas datu bāzes esamību un informāciju, kādu tajā iespējams saņemt. Šis apstāklis nereti kļūst par iemeslu, kādēļ plānotais ceļojums neizdodas, klientam saskaroties ar negodprātīgiem uzņēmējiem. Vismaz pagaidām Latvijā arī godprātīgie uzņēmēji ir kūtri, informējot savus esošos un potenciālos klientus par šādas datu bāzes esamību un to, par ko var liecināt norāde pie izvēlētā pakalpojumu sniedzēja par klienta iemaksātās drošības naudas garantijas neesamību, kādas var būt iespējamās sekas garantijas neesamībai.

Lai gan PTAC ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar Latvijas Tūrisma Aģentu un Operatoru Asociāciju (ALTA), papildu pasākumi klientu informēšanai būtu vēlami un uzlabotu patērētāju informētību.

Kā viens no galvenajiem darbības virzieniem, ar ko ikdienā saskaras PTAC, ir pienācīgu pakalpojumu nodrošināšanas kontrole un preventīvi pasākumi, izskaužot netaisnīgus likuma nosacījumus. Pastāvot spēkā esošai likumdošanas bāzei, kura regulē tūrisma pakalpojumu sniegšanas kārtību Latvijā, ikdienā nākas saskarties ar dažādām situācijām, kurās iespējama pienācīga pakalpojuma jēdziena interpretācija gan no pakalpojumu sniedzēju, gan pircēju puses. Piemēram, pakalpojumu pircēju interesēs ir pēc iespējas vienkāršāka līguma noslēgšana par pakalpojumu iegādi, tomēr šis var izrādīties kā viens no galvenajiem klupšanas akmeņiem, saņemot nepienācīgus atsevišķus vai kompleksus ceļojumu pakalpojumus.

Diemžēl vienlaikus nākas secināt, ka Latvijas tūrisma pakalpojumu patērētāju raksturo vieglprātīga attieksme pret līgumiem ar pakalpojumu sniedzējiem – bieži sastopamas ir tādas situācijas, kurās klients līgumu uztver kā lieku un nevajadzīgu formalitāti vai paraksta tādus līgumus, kuros ir ietverti netaisnīgi nosacījumi. Nezinošs, vieglprātīgs un nekaunīgs patērētājs pretstatā ļaunprātīgam uzņēmējam, ir uzskatāms par vienu no galvenajiem jautājumiem, kas raksturo patērētāju tiesību ievērošanu Latvijā. Savukārt uzņēmējus nereti raksturo nezināšana par aktuālajām likumdošanas normām, kuras regulē patērētāju tiesības, kā rezultātā var izrādīties, ka klientam piedāvātais līgums ietver netaisnīgus līguma nosacījumus.

PTAC izstrādātās vadlīnijas ir pieejamas uzņēmējiem, un pašu uzņēmēju ieinteresētība piedāvāt saviem klientiem aktualizētus līgumus var ievērojami atvieglot to darbu.

Līdzās esošiem juridiskiem aspektiem, kas skar līgumu slēgšanas kārtību un līgumos ietvertos noteikumus, mūsdienu tehnoloģijas paver neierobežotas iespējas gan atsevišķo, gan komplekso ceļojumu pakalpojumu iegādē. Šī tēma lielā mērā iezīmē tās aktualitātes, kuras jau pavisam drīz arī Latvijā var kļūt par PTAC, uzņēmēju un pakalpojumu pircēju dienaskārtības prioritātēm.

Zemākas cenas meklējumu vadīts patērētājs reti kad apzinās iespējamos riskus, kas saistāmi ar ceļojumu iegādi tiešsaistē. Iegādājoties jebkura veida ceļojumu pakalpojumus tiešsaistē un piekrītot rezervācijas noteikumiem, patērētājs faktiski noslēdz līgumu par konkrēta atsevišķa vai kompleksa ceļojumu pakalpojuma iegādi. Lai gan šādā gadījumā parakstīta līguma klienta rīcībā nebūs, nepilnvērtīga pakalpojuma saņemšanas gadījumā klienta rīcība, risinot strīdu ar pakalpojumu sniedzēju, var izrādīties ļoti ierobežota.

Tomēr tūrisms ir pakalpojumu nozare, kur pārdotais produkts ir netverams un ātri izzūdošs, un, kā atzina diskusijas dalībnieki, nereti tieši komunikācija starp pakalpojumu sniedzēju un pircēju ir priekšnoteikums veiksmīgai sadarbībai un pilnvērtīga, kvalitatīva pakalpojuma saņemšanai. Ielūkošanās TATO datu bāzē un ALTAS mājas lapā pirms līguma slēgšanas, savukārt, var būt kā papildu garantija tam, ka izvēlētais pakalpojumu sniedzējs ir godprātīgs un uzticams un plānotais ceļojums būs tāds, kādu klients to būs iecerējis.

20.11.2014

Nodarbību saraksts